Registrace do 1. třídy

Aktuálně

Zetík provedl prvňáčky prvním pololetím21.1.2021

První pololetí se pomalu blíží ke svému konci a kvůli mimořádným opatřením bylo toto období obzvláště složité pro všechny prvňáky. Naštěstí máme Zetíka, pohádkového mimozemšťana z planety Zet, který našim nejmenším žáčkům pomáhal. Není proto divu, že se právě Zetík stal hlavním představitelem desítek videí, které pro děti natočily naše paní učitelky Evča a Terka ve snaze naučit na dálku školáčky základy čtení, psaní a počítání. Zetík se spolu s dětmi nejen učil, ale dělal i lumpárny, pro mnoho prvňáčků tak byl největším hrdinou.

Po nařízení distanční výuky nám nezbylo nic jiného než vymyslet pro první třídy úplně nový model výuky. Ve snaze neunudit děti při on-line výuce a zábavnou formou přitáhnout k výuce coby cenné spojence rodiče, jsme zvolili kombinaci více přístupů. Kromě klasické on-line výuky to byla právě videa, u kterých si děti mohly obraz zastavit, vrátit se a opětovně se podívat, jak například při kreslení stromu napsat písmenko s. Také díky Zetíkovi zvládly děti na dálku uvolňující cviky na zápěstí. Mimozemšťan jim ukázal, jak správně držet tužku, upravit sklon písma a dotahovat písmenka.

(více)

Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky14.1.2021

V lednu se MŠ zapojila do projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí. První tři oblasti jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.
 
Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.
(více)

Účast Didaktisu v logické olympiádě 202025.11.2020

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Trocha statistiky: 

  • 12 509 řešitelů z celé ČR 
  • z toho 2 066 jich bylo z Jihomoravského kraje 
  • z toho 33 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu 
  • z toho 24 jich bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola 
  • 1 mezi 5% nejlepších řešitelů základního kola 

Zobrazit aktuality pro: Základní škola | Mateřská škola | Klub