děti ve školeTělocvikMyšiVidaZahrada

Aktuálně

Biokyblíky17.5.2022

Víte, že bioodpad může tvořit 40-60 % komunálního odpadu? Je velká škoda, aby končil na skládce či ve spalovně, když je to hodnotný materiál, ze kterého můžeme vyrábět kvalitní kompost.
Díky návrhu žákovského parlamentu jsme do tříd zavedli BIOKYBLÍKY na organický odpad. Vytříděný bioodpad obohatíme vynášíme na kompost, který později využijeme jako organické hnojivo pro obohacení půdy v naší školní zahradě.

Mizící ptáci12.5.2022

V několika třídách proběhl program Zvířata v ohrožení vedený odborníkem ze ZOO Brno. Zvířata jsou téma, které děti zaujme vždycky a víme, že o nich mají opravdu mnoho znalostí. Program, cílený především na ptactvo u nás, nám pomohl tyto vědomosti propojit a uspořádat, ale dozvěděli jsme se i mnoho nového. Mimo jiné jsme porozuměli výrazům ekosystém, biotop, migrační tok, repatriace, adaptabilita, genetická diverzita a další. Některé živočichy považujeme za tak běžné, že si ani neuvědomíme, že z přírody pomalu mizí a stávají se ohroženými. 

Motýlí farma ve škole?9.5.2022

Proč by ne! V pátek jsme vypustili prvních pár motýlků. Ostatní se vylíhnou během pár dnů. Bedlivě je střežíme a těšíme se z nového života.

Zobrazit aktuality pro: Základní škola | Mateřská škola | Klub