Děti v leseděti ve školeTělocvik

Aktuálně

Jarní úlovky očima dětí9.4.2021

My jsme už jarní úlovky zdokumentovali! Pošlete nám na oplátku i Vy své.
 
Přinášíme Vám rozkvetlou ukázku z pozorování a proměn přírody v závislosti na počasí (fenologie)! Zajímavé postřehy, výlety a další speciality očima dětí z 2. A v měsíci březnu.
 
No je to jedním slovem, nádhera, co myslíte? Do fotogalerie můžete nahlédnout přímo zde

Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky14.1.2021

V lednu se MŠ zapojila do projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí. První tři oblasti jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.
 
Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.
(více)

Účast Didaktisu v logické olympiádě 202025.11.2020

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Trocha statistiky: 

  • 12 509 řešitelů z celé ČR 
  • z toho 2 066 jich bylo z Jihomoravského kraje 
  • z toho 33 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu 
  • z toho 24 jich bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola 
  • 1 mezi 5% nejlepších řešitelů základního kola 

Zobrazit aktuality pro: Základní škola | Mateřská škola | Klub