Informace k organizaci zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu 
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   

Konkrétní termín ZŠ a MŠ Didaktis: 
1. dubna 2024   

Místo zápisu: 
ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o., Bzenecká 23, Brno 

Kritéria přijetí dítěte do 1. třídy:

  • soulad očekávání rodičů s výchovně-vzdělávacími metodami školy,
  • zjištění vhodnosti principů a filozofie školy pro dítě,
  • orientačně motivační posouzení školní připravenosti dítěte,
  • starší sourozenec žákem školy, toto kritérium použijeme v případě rovnosti bodů.

Plnění povinnosti školní docházky  
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, bližší informace o předčasném nástupu či odkladu obdržíte na vedení školy.  

V případě rovnosti pořadí, rozhodne o přijetí žáků los. Losování proběhne za přítomnosti zástupce školské rady, zástupce zřizovatele a ředitele školy.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií. Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30. dubna. 2024.