Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   

Konkrétní termín: ZŠ a MŠ Didaktis: 6. dubna 2023
Místo zápisu: ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o., Bzenecká 23, Brno  

Kritéria pro přijetí: 
soulad očekávání rodičů s výchovně-vzdělávacími metodami školy,  
vhodnost principů a filozofie školy pro dítě,   
starší sourozenec žákem školy   

Plnění povinnosti školní docházky  
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, bližší informace o předčasném nástupu či odkladu obdržíte na vedení školy.  

Do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 přijímáme nejvýše 26 žáků.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií. Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30. dubna. 2023.