Motivační setkání

Jestliže máte o školu vážný zájem, podnikněte nezbytnou třetí zastávku na cestě do Království vědění, registrace nutná ZDE.

Rodiče oslovíme ke krátkému rozhovoru, popř. obdrží online dotazník. Budeme rádi za informace, jak nahlížejí na vzdělávání, co od školy očekávají. Zjišťujeme míru souznění s filozofií školy a soulad s výchovně vzdělávacími principy školy.  

S dítětem projdeme „zapeklité“ úkoly z Království vědění. Budeme monitorovat jeho školní připravenost a sledovat vhodnost principů vzdělávání a filozofie školy pro dané dítě.  

Rodiče mají možnost být při hře s dítětem ve stejné místnosti a svou přítomností jej podporovat.