1. třída

Vážení rodiče, 

v Základní škole Didaktis připravujeme pro školní rok 2023/2024 otevření další první třídy s nadstandardním vzdělávacím programem, ve kterém garantujeme

  • maximálně 16 žáků ve třídě,
  • rozšířenou výuku angličtiny,
  • promyšlený systém individuálního rozvoje dětí,
  • inovativní metody práce pro šikovné a nadané děti,
  • důraz na rozvoj praktických dovedností pro život.

S DIDAKTISEM VAŠE DĚTI VYROSTOU

Den otevřených dveří 21. 1. 2023

Království vědění – tak se jmenuje cesta, kterou mohou podniknout všichni zájemci o 1. třídu.  První zastávkou může být Den otevřených dveří . Rodiče i děti budou mít možnost nahlédnout do jednotlivých tříd, kde na ně budou čekat aktivity, které pro…

Individuální setkání s ředitelkou školy

Jak u vás probíhá výuka, nejste moc alternativní?  Co je to Individuální rozvojový plán, opravdu umíte pracovat i s nadanými dětmi?  Vážně se angličtina objevuje i v jiných předmětech, a v jakých?  Učíte i venku, máte zahradu, hřiště? Pořádáte…

Motivační setkání

Jestliže máte o školu vážný zájem, podnikněte nezbytnou třetí zastávku na cestě do Království vědění, registrace nutná ZDE . Rodiče oslovíme ke krátkému rozhovoru, popř. obdrží online dotazník. Budeme rádi za informace, jak nahlížejí na vzdělávání,…

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž…