Stravování

V prostorách školy se nachází výdejna s jídelnou splňující přísné hygienické předpisy a normy, platné pro školy zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Jídlo dovážíme 2x denně od ověřeného externího dodavatele - Školní jídelny Horní, který garantuje kvalitu surovin, z nichž jsou pokrmy připravovány, a celkovou výživovou vyváženost jídelníčku.

Dětem zajišťujeme v případě zájmu rodičů kromě oběda také dopolední a odpolední svačinu včetně pitného režimu. Dopolední svačiny mohou žáci odebírat rovněž z Domácího bistra u Vlka.

Školní jídelníček je obohacen o nabídku ovoce a zeleniny, které děti bezplatně dostávají díky zapojení naší školy do projektu „Ovoce a zelenina do škol“.