Školné v základní škole

Naše škola je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a některé její náklady jsou proto hrazeny z dotačních prostředků poskytovaných státem. Protože tyto prostředky pokrývají provoz školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte částkou 4 000 Kč měsíčně (tj. 48 000 Kč ročně) - tato částka je garantovaná na celou dobu vzdělávání dítěte.

V rámci tohoto příspěvku získávají rodiče pro své děti tyto služby:

  • individuální péče o dítě týmem kvalifikovaných pedagogů, kteří procházejí systematickým výcvikem v duchu filosofie a výchovně-vzdělávacího konceptu školy,
  • přítomnost druhého učitele ve vybraných vyučovacích hodinách,
  • diagnostika vzdělávacích potřeb dětí na začátku 1. ročníku a poté opakovaně v průběhu vzdělávání,
  • výuka vedená pomocí bezplatně poskytovaných vzdělávacích materiálů nakladatelství DIDAKTIS,
  • zařazení anglických prvků do výuky výchovných předmětů,
  • vzdělávání dětí a dohled nad nimi během ranní i odpolední družiny,
  • účast na dvou anglických klubech týdně,
  • účast na klubu nadaných dětí dvakrát měsíčně,
  • možnost zakoupení dotovaných obědů a svačin,
  • výuka v nadstandardně vybavených prostorách školy.


Rodičům, kteří zapsali ke vzdělávání v naší základní nebo mateřské škole další dítě, je poskytnuta sleva na školném v základní škole ve výši 20 %. Rádi Vám na požádání poskytneme ke slevě bližší informace.

Příspěvek lze hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně.