Otevřená komunikace s rodiči

  • Partnersky komunikujeme s rodiči a otevřeně je informujeme o všech podstatných záležitostech, týkajících se vzdělávání jejich dětí.
  • Každý týden jim zasíláme informativní e-maily o plánu výuky na nejbližší dny.
  • Rodiče dostávají rovněž přihlašovací údaje do elektronické školy, v němž mají přístup k evidenci docházky jejich dítěte, jeho průběžnému hodnocení a k aktuálnímu rozvrhu hodin.
  • S rodiči komunikujeme také na pravidelných třídních schůzkách a pořádáme s nimi společné neformální nebo vzdělávací akce.
  • Rodiče mohou po domluvě s učitelem přijít na náslech do výuky svého dítěte v průběhu celého školního roku.
  • Jsme držitelem značky "Rodiče vítáni".