Vysoká kvalita vzdělávání

  • Důsledně uplatňujeme vzdělávací přístup zaměřený na dítě, který respektuje individualitu dítěte a rozvíjí jeho vnitřní motivaci k učení. Děti tak neztrácejí chuť učit se a do školy se vždy těší.
  • Pečujeme o komplexní rozvoj osobnosti dětí, jenž v sobě zahrnuje kromě standardního učiva také posilování „měkkých dovedností“ (schopnost vycházet s lidmi, zdravé sebevědomí, schopnost pracovat v týmu, umět prezentovat, konstruktivně řešit konfliktní situace...).
  • Děti dostávají od učitelů velké množství podnětů, díky nimž se rozvíjejí daleko nad rámec školního vzdělávacího programu, který je pro naši školu závazným vzdělávacím dokumentem.
  • Pracujeme s ojediněle propracovanými učebnicemi nakladatelství Didaktis, které děti svým vysoce motivujícím zpracováním ve formě příběhů a pohádek vtáhnou do probíraného učiva, vedou je k přemýšlení a umožňují, aby vždy znaly smysl toho, co dělají. Základní vzdělávací materiály, se kterými pracujeme, naleznete zde: matematika, český jazyk, člověk a jeho svět.
  • Pořádáme projektové dny, v nichž propojujeme teoretickou výuku s praktickou zkušeností dětí, a čtenářské dílny, jež v dětech rozvíjejí schopnost porozumět obsahu textu a kriticky o něm přemýšlet.
  • Ve výuce využíváme již od 1. ročníku nejmodernější ICT technologie, se kterými pracují jak učitelé, tak děti.
  • Kvalitu výuky průběžně monitorujeme s pomocí odborníků z oblasti pedagogiky a psychologie – ti našim učitelům poskytují zpětnou vazbu a podporují je, aby zvládali i ty nejnáročnější situace.