Otevřená komunikace s rodiči

Chceme, aby se rodiče u nás cítili dobře. Aby byli hrdí na to, že jejich dítě navštěvuje právě Základní školu Didaktis. A aby pro ně setkání s členy našeho týmu i spokojenost jejich dětí byly důvodem, na základě kterého budou cítit sounáležitost s naší školou a podle svých možností budou mít zájem podílet se na jejím rozvoji.


K rodičům našich žáků proto přistupujeme jako ke svým partnerům a otevřeně je informujeme o všech podstatných záležitostech, týkajících se vzdělávání jejich dětí.

 

Rodiče v naší škole:

 

 dostávají pravidelné informativní e-maily

  • Třídní učitelé posílají rodičům na začátku každého týdne e-mail s vyčerpávajícími informacemi, ve kterých shrnují aktuální dění ve třídě: jakým tématům se žáci věnují, co třída jako celek prožívá, jaké akce na nejbližší období plánujeme, co konkrétně budou děti během týdne v jednotlivých předmětech probírat. Informace často doprovází proklik do chráněné fotogalerie s momentkami z denního života třídy.

mají přehled o rozvrhu, docházce a hodnocení svého dítěte v Edupage

  • Rodiče získávají na začátku docházky svého dítěte do naší školy účet v elektronické škole Edupage, díky kterému vidí aktuální rozvrh svého dítěte, jednoduše zde mohou vyřizovat omluvenky nebo si prohlédnout aktuální hodnocení jejich dítěte.

mohou navštívit výuku

  • Pro rodiče našich žáků pořádáme každoročně dny otevřených dveří, ve kterých jim ukazujeme, jak rozvíjíme jejich děti. Po předchozí domluvě se mohou rodiče kdykoli v průběhu školního roku objednat k individuální návštěvě třídy.

vyjadřují se k rozvojovým plánům svých dětí

  • Třídní učitelé zvou rodiče na začátku každého školního roku do školy k osobní schůzce, během níž s nimi diskutují rozvojový plán jejich dítěte, a jejich případné podněty, přání či připomínky do těchto plánů zapíší.

účastní se 3lístkových setkání

  • Na začátku 2. pololetí pořádáme trojlístková setkání, kterých se účastní žák, jeho rodič a třídní učitel a během kterých má rodič možnost podpořit své dítě na jeho individuální cestě ke vzdělání.

aktivně vstupují do výuky

  • Vítáme rodiče, kteří se chtějí se spolužáky svého dítěte podělit o své profesní zkušenosti, pomoci např. s realizací center aktivit v rámci programu Začít spolu nebo ve spolupráci s učitelem připravit menší školní projekt.

jsou zváni na vzdělávací a společenské akce školy

  • Během každého školního roku připravujeme pro rodiče sérii vzdělávacích pořadů, během nichž společně otevíráme témata týkající se vzdělávání, výchovy a rozvoje dětí. Kromě toho organizujeme také neformální společenské akce, při kterých se můžeme navzájem lépe poznat a případně navázat či prohloubit spolupráci.

podílejí se na rozvoji školy

  • Naše rodiče vtahujeme do témat, které jako škola řešíme, společně hledáme řešení a jsme rádi za podporu a pomoc, kterou nám poskytují. Rodiče si rovněž volí svého zástupce do školské rady, která je další platformou pro vzájemnou spolupráci na rozvoji naší školy.

jsou u nás ve škole vítáni

  • Jsme držitelem značky „Rodiče vítáni“. Přihlášením se k programu, který je touto značkou zastřešen, vyjadřujeme, že partnerskou komunikaci s rodiči považujeme za důležitou podmínku úspěšného vzdělávání dětí a zdravého klimatu školy.


Z naší spolupráce s rodiči vybíráme: 
 

 

 • Jak na vnitřní motivaci 
 • Slovní hodnocení – beseda s rodiči 
 • Adventní dílny 
 • Drakiáda 
 • Prázdninové deníky 
 • Školní piknik 
 • Trojlístek 
 • Vánoční dílničky 
 • Společný víkend na Dolní Moravě 
 • Když mylná přesvědčení rodičů brání spolupráci s dětmi 
 • Kadlcův mlýn 
 • Den otevřených dveří