Denní režim

Vyučování začíná v naší škole v 8.30 a končí zpravidla krátce po 12. hodině. Dobu od 7. hodiny do začátku výuky mohou děti strávit v družině, která je v provozu rovněž v odpoledních hodinách až do 17. hodiny. Družina má k dispozici 3 učebny, relaxační prostory uvnitř budovy, sportovní hřiště a školní zahradu vybavenou herními prvky. Vybavena je množstvím společenských her, stavebnic a knih.


Aby děti trávily odpolední čas smysluplně, připravujeme pro ně každoročně řadu zajímavých zájmových kroužků. Vedle kroužků pořádaných naší školou mohou rodiče své děti přihlásit také do kroužků pořádaných Střediskem volného času - Lužánky, jehož jedno pracoviště (Louka) sídlí ve stejné budově jako naše škola. Lektoři děti do kroužků z družiny odvádějí a po jejich skončení je přivádějí zase zpět, rodiče tak nemusí své dítě na kroužek ze školy vyzvedávat.