Denní režim

Vyučování začíná v naší škole v 8.30 a končí zpravidla krátce po 12. hodině. Dobu od 7. hodiny do začátku výuky mohou děti strávit v družině, která je v provozu rovněž v odpoledních hodinách až do 17. hodiny.

V odpoledním čase pořádáme pro žáky naší školy anglické kluby v rozsahu 2 hodin týdně, které navazují na rozšířenou výuku angličtiny realizovanou v průběhu dopoledního vyučování.

Kvalitní prožití odpoledního času zajišťujeme také sérií zájmových kroužků, jimiž dále rozvíjíme nadání dětí. Kroužky vedou zkušení externí odborníci, kteří u nás procházejí výběrovým řízením.