Bezpečné prostředí

Chceme, aby děti do naší školy chodily rády a cítily se tu spokojené. Aby spontánně projevovaly své názory a pocity, nebály se chybovat, aktivně se zajímaly o dění kolem sebe, cítily se být platným členem skupiny a zažívaly úspěch.

 

Co pro to děláme?

Vytváříme atmosféru přijetí Umožňujeme dětem, aby spontánně projevovaly své pocity, respektujeme je v jejich odlišnosti, dáváme jim prostor pro vlastní vyjádření, oceňujeme jejich úsilí a přistupujeme k nim partnersky.

Používáme pozitivní jazyk Neříkáme, co děti nemají dělat, neupozorňujeme na chyby, nepranýřujeme, neironizujeme – ale říkáme, co mají děti dělat a proč to mají dělat. Velmi blízký je nám tzv. respektující přístup.

Vytváříme srozumitelné prostředí Naše soužití je postaveno na respektu k pravidlům, jejichž smyslu žáci rozumějí a na jejichž tvorbě se sami podílejí (na rozdíl od vyžadování slepé poslušnosti).

Stanovujeme dětem přiměřené vzdělávací cíle Naši učitelé zadávají žákům přiměřeně náročné úkoly, které jsou pro jednotlivé děti na jedné straně motivující výzvou, na druhé straně je neohrožují rizikem opakovaného neúspěchu.

Využíváme prvky koučinku Žáci mají možnost opakovaně trénovat svůj výkon bez toho, že by je ohrožoval neúspěch a z něj vyplývající špatné hodnocení; učitel vede žáky k tomu, aby průběžně sledovali svůj pokrok, zaznamenávali si ho, uvědomovali si svůj posun a přebírali tak odpovědnost za svůj rozvoj.

 
Přesvědčit se o tom můžete zde:

 

  • Adaptační setkání budoucích prvňáčků 
  • Beseda na téma "Jak na vnitřní motivaci" 
  • Jak hodnotíme svůj pokrok ve škole?