Bezpečné prostředí

  • Nadstandardní péči věnujeme ošetření zdravého klimatu ve škole. Naši učitelé vedou děti k pravidelné reflexi vztahů ve třídě, učí je rozumět jejich chování i chování jejich spolužáků a společně s nimi plánují jejich další rozvoj.
  • Učitelé vystupují v roli kouče, respektují sociální potřeby dětí a přiměřeně jejich zralosti na ně delegují zodpovědnost za učení.
  • O školní klima pečujeme ve spolupráci s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie, jejichž odborných znalostí a praktických zkušeností využíváme.