Aktuality základní školy

V květnu 2014 zahajujeme sérii edukativně-stimulačních kroužků7.4.2014

V květnu 2014 proběhne série 4 edukativně-stimulačních kroužků. Edukativně-stimulační kroužky jsou určeny pro děti – nastupující prvňáčky Základní školy Didaktis s.r.o. a jsou zaměřeny na rozvoj předškolní zralosti v oblastech:

  • řeči a myšlení,
  • zrakového vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť,
  • sluchového vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči,
  • předpočetních představ,
  • kreslení před psaním, jednotažek – jemná motorika, grafomotorika,
  • prostorové, pravolevé orientace, orientace v čase.

Kroužky se budou konat každé květnové úterý vždy od 16.30 hod. v délce jedné vyučovací hodiny. První setkání tedy proběhne v úterý 6. května 2014 v sídle ZŠ Didaktis na Mlýnské 44. Potřebné pomůcky zajistíme. Účast je pro děti zapsané do 1. ročníku naší školy a jejich rodiče bezplatná. Kroužky povede Mgr. Petra Tomanová, třídní učitelka budoucích prvňáčků.

Zpět na přehled aktualit