Aktuality základní školy

Hodnocení ČŠI8.1.2015

Na konci listopadu 2014 navštívila naši školu Česká školní inspekce. Jejím cílem bylo posoudit kvalitu vzdělávání, poskytovaného dětem základní a mateřské školy. Členové inspekčního týmu dospěli k těmto závěrům:

  • „Pro naplňování všech vzdělávacích programů má škola velmi dobré materiální podmínky.“
  • „Řízení školy je na velmi dobré úrovni, cíleně se zaměřuje na postupnou realizaci vzdělávání v souladu s nastavenou filozofií.“
  • „Bezpečnosti a ochraně zdraví dětí a žáků škola věnuje odpovídající pozornost. Pravidla jsou součástí základních dokumentů školy; děti, žáci i dospělí je přirozeně dodržují.“
  • „Spolupráce se zákonnými zástupci je pravidelná, založená na osobní komunikaci. Zajišťuje mimořádně dobrou vzájemnou informovanost zejména o průběžných výsledcích a chování dětí a žáků.“
  • „Průběh vzdělávání žáků základní školy je velmi dobrý. Využívání moderních pedagogických přístupů významně přispívá k efektivitě vzdělávání a rozvoji osobnosti žáků s ohledem na jejich možnosti.“
  • „Průběh vzdělávání v základní škole je pozitivně ovlivňován velmi dobrým klimatem ve škole, které se projevuje v klidné a pohodové atmosféře. Vyučující vstřícně komunikuje s žáky a respektuje jejich individuální potřeby."
  • „Velmi dobrou úroveň má průběžné, přirozenou formou prováděné seznamování s anglickým jazykem.“

Při kontrole dodržování právních předpisů nebylo zjištěno žádné porušení školské legislativy.

Podrobný výtah z inspekční zprávy naleznete pod tímto odkazem.

Zpět na přehled aktualit