Aktuality základní školy

Česká školní inspekce "navštívila" distanční výuku na ZŠ Didaktis27.3.2021

Počátkem března nás "distančně" navštívila Česká školní inspekce (dále jen ČŠI). V rámci projektu, jehož cílem bylo sledovat aktuální úroveň on-line výuky na školách a vyhodnotit formu distanční výuky jako takové, inspektoři ČŠI navštívili v naší škole 10 online hodin u 10 vyučujících. Obsáhli tak téměř celý učitelský tým. Zaměřili se nejen na cíle, obsah a formy vzdělávání, ale i na dovednosti a zapojení žáků. I pro nás bylo užitečné vyslechnout si zpětnou vazbu a srovnání s jinými školami.
 
A jak to tedy celé dopadlo?
Ve srovnání s ostatními školami, které inspekce navštívila, a bylo jich opravdu dost, jsme podle ČSI obstáli na výbornou. Pevně věřím, že Vás tyto závěry potěší stejně jako nás.
Podle zjištění ČŠI má ZŠ Didaktis:
  • nadstandardně obsáhlou škálu nabízených online hodin (povinné předměty, AJ konzultace, ŠD, výchovy, rodilý mluvčí),
  • velmi dobře sestaveny rozvrhy pro jednotlivé ročníky, co do počtu online hodin i do skladby jednotlivých dnů,
  • velmi zdatně doplněnou online výuku (synchronní) úkoly v Google classroom (asynchronní).
Dále naše škola:
  • a jednotliví vyučující nabízejí nadstandardně možnosti konzultací pro žáky i pro rodiče,
  • dbá na celkový rozvoj žáka, vyhlašuje výzvy, soutěže, dobrovolné meety pro spolužáky,
  • zajistila jednotné online prostředí pro distanční výuku,
  • sleduje a vede vyučující ke vzájemnému sdílení, ke zpětné vazbě, pořádá pravidelné porady, hospitace.
ČŠI si všímala také pedagogické činnosti učitelů a posuzovala rovněž zapojení či motivaci samotných žáků v on-line výuce. Podrobnější hodnocení od ČSI naleznete ZDE.
 
I přes pozitivní hodnocení ČŠI se už moc těšíme na skutečné setkání s našimi žáky i na setkání s Vámi, našimi rodiči. 
Opatrujte se a těšte se z každého dne, který si ve zdraví užijete.
 
Andrea Kalusová
Zpět na přehled aktualit