Aktuality základní školy

Pracujeme na sobě15.12.2020

Protože je našim cílem vzdělávat naše žáky všestranně, zajímavě a moderně, držíme se moudrého filozofa, pedagoga a didaktika Jana Amose Komenského, který tvrdil, že: "Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

A tak se i naši učitelé nepřestávají neustále vzdělávat. Toto čtvrtletí absolvovali řadu školení a seminářů, například kurzy o formativním hodnocení, o výchově a výuce Mind (mimořádně nadaných) dětí, o tvorbě komiksů v online prostředí, o badatelství ve škole, o čtenářských dílnách a řadu dalších. Někteří z nich byli i školiteli a inspirací pro ostatní pedagogy. Cesta za vzděláváním nikdy nekončí. 
Zpět na přehled aktualit