Aktuality základní školy

Informace k zahájení výuky od 30.11.202027.11.2020

 

Mílí rodiče,

žákům 1. stupně ZŠ končí povinná distanční výuka a od 30. 11. 2020 je obnovena povinná výuka prezenční. Pokud nemůže dítě nastoupit do školy ze závažných důvodů, obrátí se zákonní zástupci na třídní učitelku, popř. na vedení školy.

Rozvrh hodin vychází z původních rozvrhů, vzniklé změny nastaly na základě metodických pokynů a doporučení MŠMT, MZČR, vlády a organizačních důvodů. Plně jsou zachovány hlavní předměty, omezena je hudební a tělesná výchova. Aktualizovaný rozvrh je již připraven a naleznete ho nejpozději 30.11.2020 v aplikaci Škola online.

PROVOZ ŠKOLY bude od 7:00 do 17:00

Informace o provozu ŠKOLNÍ DRUŽINY a CO dětem DO ŠKOLY PŘIPRAVIT naleznete ZDE

Děkujeme za spolupráci a podporu, které si velmi vážíme.

Zpět na přehled aktualit