Aktuality základní školy

Vítáme další novou tvář v našem týmu17.9.2020

Vážení a milé rodiče,

před pár dny jste si mohli přečíst pár řádků od nové paní učitelky z I.B. Dnes Vám přinášíme milá slova od paní učitelky Lenky, která se stala novou tváří ve třídě III.A. 

Zde uvádíme krátký rozhovor s Lenkou Vovsovou.

Ahoj Leni, můžu Tě poprosit o pár slov o Tobě?
 
Ahoj, jmenuji se Lenka Vovsová a od nového školního roku jsem třídní učitelkou 3.A. Sama jsem maminkou třeťáka Martina a páťáka Michala. Vystudovala jsem občanskou výchovu a zeměpis pro ZŠ na MU v Brně a sociologii a sociální politiku na UK v Praze. Jako malá jsem chtěla být učitelkou po vzoru své babičky, ale v posledním ročníku pedagogické fakulty mne v předmětu Sociologie přenesl zájem o sociologické výzkumy na Karlovu univerzitu do Prahy, kde jsem po ukončení studia v této oblasti také pracovala. Do školství jsem se vrátila s nástupem svých dětí do školky. Pracovala jsem na klasické a také na alternativní škole a jsem za tyto zkušenosti moc ráda. Oba směry mi umožnily vzájemné srovnání vzdělávání dětí a dále utvářely můj přístup k výuce dětí. Kromě ostatních předmětů mě moc baví výtvarná výchova, kterou jsem před nástupem do ZŠ Didaktis také vyučovala. 
 
Jaké jsou Tvoje první dojmy z nového školního roku? 
 
Velmi dobré. Vnímám nápomocný, sehraný, přátelský kolektiv a také třeťáci a jsou moc fajn. Těším se na rodiče, na vše nové a co přinese každý nový den ve škole. 
 
 
Co se Ti během tohoto týdne s dětmi podařilo, z čeho máš radost? 
 
V první řadě jsem ráda, že jsme zvládli veškeré potřebné úvodní organizační záležitosti od rozdání učebnic a sešitů až po domluvení pravidel třídní služby apod.  
Mám radost, že jsme se s dětmi seznámili, vytvořili si první nástěnku, že jsme byli venku připravit záhonek na zimu, odkud si děti posvačily vypěstovaná rajčata nebo, že jsme šli podpořit spolužáky z vedlejší třídy při akci házení vajíček, zkrátka, že to ve třídě žilo a také, že děti jsou šikovné, jak jsem se ukázalo při opakování učiva z druhé třídy. 
 
Jak hodnotíš filozofii respektujícího přístupu po prvním týdnu? 
 
Myslím si, že respektující přístup je zcela přirozený přístup k dětem. Jak jinak je možné děti zdravě vychovávat a učit bez vzájemného respektu?
 
Jaké jsou Tvoje plány s dětmi ve školním roce 2020/2021? 
 
Samozřejmě děti správně naučit, nejlépe tak, aby je učení bavilo a spatřovaly v něm pro sebe smysl. 
 
Lence mockrát děkujeme a přejeme dobrodružný školní rok 2020/2021. 
Zpět na přehled aktualit