Aktuality základní školy

Vyhodnocení rodičovského dotazníku16.4.2020

Vážení a milí rodiče, 

před nedávnem jste od nás obdrželi krátký dotazník, který monitoroval Vaše vnímání aktuální školní výuky a situace s tímto obdobím spjaté a také jsme zjišťovali Vaše potřeby a jak na ně můžeme jako škola reagovat. Rádi bychom Vám teď krátce představili výsledky Vašich zkušeností, protože jen sdílení naší společné práce nás může posunout dál, a ještě více zefektivnit distanční formu vzdělávání. Pro samostatné vyhodnocení dotazníku bylo použito 88 odpovědí. Pojďme se nyní podívat na některé z nich. 

Například údaje získané u otázky zaměřené na průměrnou denní dobu strávenou nad výukou, přesně znění otázky: Nad úkoly tráví mé dítě denně průměrně, odpovědělo 61,4 % rodičů, že jejich práce s úkoly nepřesáhne 4 hodiny, stejně tak to dopadlo s otázkou zjišťující čas dospělého, který dítě v domácím prostředí vzdělává, celkem 73,9 % rodičů se dítěti věnuje nejvýše 4 hodiny. Krátké doporučení pro rodiče ze strany pedagogů: chovejte se trochu jako ve škole. Pokuste se dětem stanovit denní řád, co chci a co splním, s čímž Vám pomáhají vzdělávací plány, které učitelé zasílají. Děti také umí velmi dobře pracovat se sebehodnocením, nebojte se je využívat. Do programu dne by měla být zahrnuta i aktivita typu čtení či zhlédnutí zajímavého dokumentu či videa. A pokud máte kontakt na některého ze spolužáků, není vůbec od věci učit se skrze webovou kameru společně.

 

V rámci odpovědí, které jsme obdrželi, zazněla ze strany rodičů zajímavá otázka, reagující na dostatečný rozvoj dítěte. Jak jako rodič můžete poznat, že se Vaše dítě dostatečně rozvíjí? Děti ve vyrovnávání se s informacemi častokrát hendikepuje to, že nejsou učeny kriticky posuzovat, co se kolem nich děje. Je tedy zapotřebí neučit děti pouze fakta, ale to, aby o nich přemýšlely, což je mnohdy pro děti těžké. Avšak i v této koronavirové etapě vzdělávání mají ve svém okolí stále dostatek informací a jsou to šťastné bytosti, které se den, co den sytí dostatečným množstvím informací, zkušeností či zážitků. Samotný výsledek pak je, že celkem 86,4 % rodičů vnímá u svých dětí dostatečný rozvoj s ohledem na danou situaci.  

Co nás velmi potěšilo, byly pozitivní reakce na hojnost podnětů, které se učitelé snaží dětem nabízet, stejně tak dostatečné množství informací ohledně vzdělávání pro Vás pro rodiče a v neposlední řadě efektivní komunikace ze strany třídního učitele. Ve všech těchto kategoriích se procentuální hodnocení pohybovalo nad 90 %. Velmi si této pozitivní zpětné vazby vážíme. 

Nedílnou součástí našeho dotazníku byl také prostor pro Vaše otevřené komentáře či další přání a doporučení. Nejčastěji zazníval v odpovědích požadavek, který nesl pojmy jako například: video hovory, interaktivní kontakt či sociální kontakt, konference a tak dále. Po společné videokonferenci učitelů, která proběhla krátce po uzavření dotazníkového formuláře, došlo k přenastavení některých procesů, které distanční vzdělávání doposud neslo. Učitelé se pokusili zvýšit frekvenci video hovorů, začlenili do online osnov vzdělávací videa, která sami připravují, zvýšila se také četnost telefonických hovorů s dětmi v rámci cizího jazyka a další. Rádi bychom se Vás v tomto ohledu zeptali na zpětnou vazbu. Jste s touto naší reakcí na aktuální stav distanční formy vzdělávání spokojeni? Máte případně další doporučení? 

S vlastními zkušenostmi s online vzděláváním se můžete podělit v diskuzi a podělit se i o osvědčené tipy jak na to. Svítá se na lepší zítřky a ze strany školy jde směrem k Vám rodičům velké díky. Společně to zvládneme.  

Přehled grafického znázornění naleznete pod tímto odkazem

Zpět na přehled aktualit