Aktuality základní školy

Vzdělávání dětí po dobu uzavření škol12.3.2020

Vážení a milí rodiče,
ačkoli základní školy v České republice jsou v tuto chvíli uzavřené, v žádném případě to neznamená, že děti mají prázdniny. V našem týmu proto připravujeme program, jak rozvíjet děti i v aktuálních podmínkách, které se blíží tzv. domácímu vzdělávání. 
 
Rádi bychom Vás s naším programem krátce seznámili a současně Vás požádali o podporu v této mimořádné situaci. 
  • S dětmi se budeme i nadále věnovat tématům plánovaným pro jednotlivé předměty a budeme pracovat na vzdělávacích cílech, jak jsou nastavené v jejich rozvojových plánech. A jako obvykle Vás o tom všem budeme informovat v našich týdenních e-mailech.
  • Fyzické učebny v naší škole však nahradíme virtuálními učebnami Google Classroom, které třídní učitelé Vašich dětí v tuto chvíli připravují. Google Classroom je velmi přehledné a intuitivní prostředí, volně na internetu přístupné. Lze v něm pracovat i prostřednictvím mobilní aplikace na mobilu nebo tabletu. Jedinou podmínkou pro přihlášení do virtuální učebny je založení e-mailového účtu v Google a přístup na internet. Mé kolegyně Vás proto dnes a zítra obešlou/obeslaly on-line dotazníkem, do něhož prosím vložte Gmailový účet, který budou Vaše děti pro tento účel používat. (Pokud ho nemáte, prosím, založte si ho.) Díky práci ve virtuální učebně budou mít jak učitelé, tak také Vy detailní přehled o tom, co děti aktuálně dělají a jak se jim daří. Současně budeme moci dávat dětem zacílenou zpětnou vazbu k jejich výstupům.
  • Abychom zpestřili a podpořili práci Vašich dětí a současně se spolu s Vámi spojili v jejich motivování, budeme využívat také volně přístupné aplikace, vzdělávací videa nebo elektronické učebnice, které některé společnosti na dobu uzavření škol v ČR bezplatně zpřístupnily. Odkazy Vám vždy nasdílíme ve virtuální učebně. Současně i tímto způsobem budeme individualizovat podněty pro Vaše děti tak, aby odpovídaly jejich vzdělávacím cílům.
  • Tam, kde to bude z jakýchkoli důvodů potřebí, budeme Vás, případně Vaším prostřednictvím Vaše dítě, kontaktovat telefonicky nebo přes chatovací platformu Gmailu. To bude záležet samozřejmě na oboustranné domluvě. Telefonáty/videochat plánujeme využít také u některých dětí zejména z nižších ročníků při výuce angličtiny. Učitelům Vašich dětí můžete volat každý pracovní den v čase od 8.00 do 15.00 a případně s nimi konzultovat zadané úkoly.
Protože program "domácího" vzdělávání vytváříme v našem týmu v těchto hodinách a dnech, jistě v průběhu jeho realizace narazíme na věci, které bude třeba přehodnotit nebo udělat jinak. Budeme proto rádi, když nás upozorníte na to, co by bylo možné z Vašeho pohledu ještě vylepšit.
 
Současně bychom Vás rádi požádali o Vaši podporu. Z naší strany uděláme maximum pro to, aby se Vaše děti i nadále rozvíjely - potřebujeme však k tomu, abyste jim doma vytvořili vhodné podmínky, vedli je k pravidelné práci na zadaných úkolech, pomohli jim nalézt optimální poměr mezi učením, odpočinkem a zábavou, zajímali se o to, co dělají, a bavili se s nimi o tom. Pokud byste s námi chtěli konzultovat cokoli, co se týká vzdělávání Vašeho dítěte (včetně "technické" podpory při práci s virtuální učebnou), kontaktujte prosím třídní učitele nebo pana ředitele (naše telefonní čísla a e-mailové adresy naleznete pod tímto odkazem) - rádi se Vám budeme věnovat.
 
Milí rodiče, za celý náš tým přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví (fyzické i psychické) a těšíme se, až se zase ve škole budeme potkávat!

 

Zpět na přehled aktualit