Aktuality základní školy

Setkání školního parlamentu2.3.2020

Začátkem měsíce února proběhlo v prostorách školy setkání školního parlamentu. Školní parlament je místo pro zapojení žáků do života školy. A o čem takové setkání pojednávalo? Zástupci školního parlamentu přednesli náměty na zkvalitnění fungování školní jídelny. Připomínky byly trefné a některé i úsměvné. Kdo z Vás by si nepřál svačit palačinky, donuty či muffiny každý den? Naopak nápady na ovocný či zeleninový bar byly podnětné, případně myšlenky na čerstvé bylinky na stolech pro oživení hlavního jídla. To se nám líbí! S dětmi jsme vše prodiskutovali a snažíme se momentálně najít optimální řešení. Školní parlament je totiž prostředkem pro přenost informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana. O samotných výsledcích se můžete informovat u zástupců tříd nebo v prostorách jídelny, tam se člověk dozví mnoho užitečného :) 

Zpět na přehled aktualit