Aktuality základní školy

Ohlédnutí se za Klubem pro nadané děti22.1.2020

Konec prvního pololetí se k nám blíží rychlostí blesku a my bychom Vám rádi zrekapitulovali dosavadní dění v Klubu pro nadané děti. V říjnu jsme klub odstartovali skautskými tématy, kde jsme od šifry společně s dětmi došli až k dobrému skutku. Další klub byl tematicky zaměřen na informace ze světa nevidomých osob a vodících psů. O týden později k nám zavítal hasič z Jihomoravského kraje, který upoutal pozornost dětí besedou o jeho práci a poslání. S dětmi si vysvětlili, jak postupovat při požáru, ukázali si, jak vypadá hasičské vybavení vč. ochranného obleku.  

 

Když už jsme se naučili hasit, mohli jsme si užít lekci, při které se děti seznámily s podmínkami nutnými k hoření a klasifikací stupňů nebezpečnosti hořlavin. Máme tady živo, že?  

Na uklidnění jsme si pozvali aromaterapeutku, která pro nás připravila worshop aromahádanek, při kterém se děti seznámily s postupem výroby aromaolejů.  

A jaký byl poslední klubík? Stali se z nás záchranáři. Měli jsme tu čest přivítat záchranáře ze společnosti WorkMed s.r.o., kteří pro nás připravili rychlé školení o tom, jak postupovat při poskytnutí první pomoci do příjezdu záchranářů, odkaz na web zde

Tak co na to říkáte? Od každého něco ale všechno dohromady je to velká a poučná zábava. Už teď se těšíme na druhé pololetí!  

Zpět na přehled aktualit