Aktuality základní školy

A jak to vypadá se Zahradou badatelů?20.11.2019

V letošním školním roce nám již ZAHRADA BADATELŮ poskytuje tradiční zázemí pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy, prvouky, ale často také čtení, matematiky nebo angličtiny. V odpoledních hodinách ji využívá školní družina jako místo pro relaxaci, hru a zkoumání proměn v přírodě. Přes prázdniny vyrostl na zahradě altánek pro potřeby vyučování a také školní družiny. Dále byla zahrada vybavena domkem na nářadí, barely na vodu, kompostérem a přibyl také květinový záhon. V září proběhl WORKSHOP Bylinková spirála, kde pod vedením permakulturní designérky žáci vystavěli bylinkovou spirálu s jezírkem a navíc i suchou zídku.

 

Škola je vybavena výborným didaktickým materiálem, který třídy hojně využívají (badatelské batůžky, lupy, mikroskopy, klíč k určování, sušička ovoce atd.) Dále se chystá školní družina vybudovat pocitový chodníček. Součástí projektu je i vzdělávání pedagogů. Celý tým celkem absolvuje tři semináře. Před zimním počasím se chystáme instalovat krmítka a osadit vnitřní plantária. Zahrada se i nadále bude zaplňovat, v posledních dnech přibyly naučné tabule.

Pro vyučující i děti je Zahrada badatelů velkým přínosem, příjemným místem a zároveň přírodní učebnou. Místem, kde můžeme každý den vidět něco nového.
Na učitelském Bum meetingu 2019, který organizovala naše škola, byl jeden z workshopů zaměřen i na Zahradu Badatelů, snažíme se inspirovat ostatní! Podívejte se také do fotogalerie
Zpět na přehled aktualit