Výsledky vzdělávání

Naším cílem je budovat a rozvíjet společnými silami školu, ve které děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a přitom jsou spokojené a šťastné a do školy se vždy těší. Abychom si ověřili, nakolik se nám daří dosahovat některých z těchto cílů, pravidelně se účastníme národních srovnávacích testů a naše žáky vysíláme s ohledem na jejich nadání do vybraných soutěží.

Zde naleznete výsledky, kterých naši žáci dosáhli:


Školní rok 2018/2019


Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování." (Ze zprávy pro 3. ročník - viz zde.)
 • "Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. … Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." (Ze zprávy pro 5. ročník - viz zde.)


Pangea - matematická soutěž (www.pangeasoutez.cz):

 • Soutěže se zúčastnilo 10 930 žáků z ČR.
 • 1 žák naší školy se umístil celorepublikově na 1. místě a postoupil do finále.
 • Další 2 žáci naší školy se celorepublikově umístili v první desetině zúčastněných.


Testování angličtiny Českou školní inspekcí

 • Začátkem školního roku 2018/2019 zařadila naši školu Česká školní inspekce do vzorku základních škol, na kterých testovala úroveň angličtiny u žáků 4. ročníků. Celkem se projektu zúčastnilo 7 699 dětí z různých základních škol v ČR.
 • V testování, do něhož jsme přihlásili všech 15 žáků naší IV. A, jsme dosáhli průměrné úspěšnosti 96 % a umístili jsme se tak nad průměrem všech sledovaných škol. Z toho většina našich čtvrťáků získala ve sledovaných oblastech 100 % bodů - přesvědčit se o tom můžete zde.


Cambridgeské zkoušky (www.cambridgeenglish.org):

 • Ve školním roce 2018/2019 se cambridgeských zkoušek zúčastnilo 18 žáků naší školy, kteří v průměru dosáhli těchto výsledků (maximum je 5 bodů):

 

  Reading and writing Listening Speaking
Úroveň Starters 4,6 4,6 5,0
Úroveň Movers 4,5 4,8 5,0
Úroveň Flyers 4,3 5,0 5,0


Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 10 žáků 5. ročníku podalo žádost o přijetí na víceleté gymnázium 9 žáků, z toho 6 bylo přijato.

 

Školní rok 2017/2018


Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v matematice jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol."
 • Přesvědčit se o tom můžete zde: