Výsledky vzdělávání

Naším cílem je budovat a rozvíjet společnými silami školu, ve které děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a přitom jsou spokojené a šťastné a do školy se vždy těší. Abychom si ověřili, nakolik se nám daří dosahovat některých z těchto cílů, pravidelně se účastníme národních srovnávacích testů a naše žáky vysíláme s ohledem na jejich nadání do vybraných soutěží.

Zde naleznete výsledky, kterých naši žáci dosáhli:

 

Školní rok 2021/2022 

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Pár základních údajů z oylmpiády: 

 • 19 335 řešitelů z celé ČR 
 • z toho 3 133 jich bylo z Jihomoravského kraje 
 • z toho 42 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu 
 • z toho 10 žáků mezi 5 % nejlepších řešitelů základního kola z celé ČR

 

Školní rok 2020/2021  

Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 15 žáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 14 žáků, z toho 11 bylo přijato.

 

Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • Výsledky vašich žáků v českém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování
 • Výsledky vašich žáků v matematice řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
 • Výsledky obecných studijních předpokladů a v anglickm jazyce nnaleznete v přiložené analytické zprávě ZDE.

 

Cambridgeské zkoušky (www.cambridgeenglish.org):

 • Ve školním roce 2020/2021 se cambridgeských zkoušek zúčastnilo 17 žáků naší školy, kteří v průměru dosáhli těchto výsledků (maximum je 5 bodů):

 

  Reading and writing Listening Speaking
Úroveň Starters 4,75 4,3 5,0
Úroveň Movers 4,6 5,0 5,0
Úroveň Flyers 5,0 5,0 5,0

 

Česká školní inspekce zhodnotila distanční výuku na ZŠ Didaktis

Počátkem března 2021 nás "distančně" navštívila Česká školní inspekce (dále jen ČŠI). V rámci projektu, jehož cílem bylo sledovat aktuální úroveň on-line výuky na školách a vyhodnotit formu distanční výuky jako takové, inspektoři ČŠI navštívili v naší škole 10 on-line hodin u 10 vyučujících. Obsáhli tak téměř celý učitelský tým. Zaměřili se nejen na cíle, obsah a formy vzdělávání, ale i na dovednosti a zapojení žáků. I pro nás bylo užitečné vyslechnout si zpětnou vazbu a srovnání s jinými školami.

 
Podle zjištění ČŠI má ZŠ Didaktis:
 • nadstandardně obsáhlou škálu nabízených online hodin (povinné předměty, AJ konzultace, ŠD, výchovy, rodilý mluvčí),
 • velmi dobře sestaveny rozvrhy pro jednotlivé ročníky, co do počtu online hodin i do skladby jednotlivých dnů,
 • velmi zdatně doplněnou online výuku (synchronní) úkoly v Google classroom (asynchronní).
Dále naše škola:
 • a jednotliví vyučující nabízejí nadstandardně možnosti konzultací pro žáky i pro rodiče,
 • dbá na celkový rozvoj žáka, vyhlašuje výzvy, soutěže, dobrovolné meety pro spolužáky,
 • zajistila jednotné online prostředí pro distanční výuku,
 • sleduje a vede vyučující ke vzájemnému sdílení, ke zpětné vazbě, pořádá pravidelné porady, hospitace.
ČŠI si všímala také pedagogické činnosti učitelů a posuzovala rovněž zapojení či motivaci samotných žáků v on-line výuce. Podrobnější hodnocení od ČŠI naleznete ZDE.
Ve srovnání s ostatními školami, které inspekce navštívila, a bylo jich opravdu dost, jsme podle ČŠI obstáli na výbornou.
 
 

Účast v logické olympiádě:

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Trocha statistiky: 

 • 12 5098 řešitelů z celé ČR 
 • z toho 2 066 jich bylo z Jihomoravského kraje 
 • z toho 33 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu 
 • z toho 24 jich bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola 
 • 1 mezi 5 % nejlepších řešitelů základního kola 

 

Školní rok 2019/2020

Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v matematice jsou  lepší  než  u  80  %  zúčastněných  škol.."
 • "Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol."

      Ze zprávy pro 5. ročník - viz ZDE    

 

Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 15 žáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 10 žáků, z toho 7 bylo přijato.


Školní rok 2018/2019


Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování." (Ze zprávy pro 3. ročník - viz zde.)
 • "Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. … Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." (Ze zprávy pro 5. ročník - viz zde.)


Pangea - matematická soutěž (www.pangeasoutez.cz):

 • Soutěže se zúčastnilo 10 930 žáků z ČR.
 • 1 žák naší školy se umístil celorepublikově na 1. místě a postoupil do finále.
 • Další 2 žáci naší školy se celorepublikově umístili v první desetině zúčastněných.


Testování angličtiny Českou školní inspekcí

 • Začátkem školního roku 2018/2019 zařadila naši školu Česká školní inspekce do vzorku základních škol, na kterých testovala úroveň angličtiny u žáků 4. ročníků. Celkem se projektu zúčastnilo 7 699 dětí z různých základních škol v ČR.
 • V testování, do něhož jsme přihlásili všech 15 žáků naší IV. A, jsme dosáhli průměrné úspěšnosti 96 % a umístili jsme se tak nad průměrem všech sledovaných škol. Z toho většina našich čtvrťáků získala ve sledovaných oblastech 100 % bodů - přesvědčit se o tom můžete zde.


Cambridgeské zkoušky (www.cambridgeenglish.org):

 • Ve školním roce 2018/2019 se cambridgeských zkoušek zúčastnilo 18 žáků naší školy, kteří v průměru dosáhli těchto výsledků (maximum je 5 bodů):

 

  Reading and writing Listening Speaking
Úroveň Starters 4,6 4,6 5,0
Úroveň Movers 4,5 4,8 5,0
Úroveň Flyers 4,3 5,0 5,0


Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 10 žáků 5. ročníku podalo žádost o přijetí na víceleté gymnázium 9 žáků, z toho 6 bylo přijato.

 

Školní rok 2017/2018


Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v matematice jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol."
 • Přesvědčit se o tom můžete zde: