Přijetí do 1. ročníku základní školy

Pozvánka k talentovým zkouškám do 1. ročníku

V průběhu února a března 2018 proběhly v naší škole talentové zkoušky do 1. ročníku. Z dětí, které u těchto zkoušek uspěly, jsme sestavili celou jednu první třídu. Rádi bychom pozvali ke zkouškám také další předškoláky, pro které připravujeme otevření ještě jedné první třídy. Na sobotu 7. dubna 2018 proto vyhlašujeme doplňující kolo talentových zkoušek. Chceme, aby setkání v naší škole bylo pro všechny  strany příjemně stráveným časem - rodiče předškoláků tak prosíme, aby si u nás předem zarezervovali termín zkoušek. Kontaktujte nás!

Rodičům přijatých dětí garantujeme:

 • adaptační setkávání přijatých předškoláků ještě před zahájením školní docházky,
 • maximálně 16 žáků ve třídě,
 • nadstandardní výuku angličtiny (až 9 hodin týdně),
 • přípravu na zkoušky Cambridge English,
 • systematický rozvoj rozumově nadaných dětí (dostatečně náročné vzdělávací cíle, zvládání témat do větší hloubky a šířky, vzdělávací bloky pro nadané, práce s ojedinělým pracovním sešitem pro nadané žáky „Koumák“, klub nadaných dětí, vědecky orientované volnočasové aktivity),
 • moderní vzdělávací metody zaměřené na rozvoj kritického myšlení, práci s informacemi a posilování samostatnosti žáků při dosahování individuálně zvolených cílů,
 • rozvoj měkkých dovedností jako schopnost spolupracovat, diskutovat, prezentovat a efektivně/konstruktivně komunikovat v různých situacích,
 • komplexní a individuálně pojatý systém motivujícího hodnocení,
 • respektující přístup učitelů k dětem,
 • program osobnostního rozvoje žáků podporující formování dovedností a kompetencí jako umění učit se (stanovovat si cíle, strategii, postup, kontrolovat a hodnotit svoji práci), trpělivost, vytrvalost, práce s chybou, neúspěchem, rizikem a strachem,
 • bohatý odpolední program (anglický klub, klub nadaných dětí, vědecké pokusy, umělecky a pohybově zaměřené kroužky),
 • vyvážený jídelníček s možností volby oběda a 2 svačinami během dne,
 • pečlivě sestavený tým učitelů, kteří systematicky pracují na svém profesním rozvoji,
 • partnerský přístup školy k rodičům, založený na otevřené komunikaci a na informování rodičů o dění ve škole nejméně 1x týdně.

 Termíny talentových zkoušek do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019:

 • sobota 24. února 2018 od 9 do 15 hodin
 • sobota 3. března 2018 od 9 do 15 hodin
 • sobota 7. dubna 2018 od 9 do 15 hodin

Obsah talentových zkoušek bude vycházet z doporučení, které vydalo MŠMT pod názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“.

Informace k formální části zápisu naleznete zde.