Kroužky

Děti v naší škole se mohou rozvíjet nejen během dopoledního vyučování, ale také v odpoledních zájmových kroužcích. Nabídku kroužků sestavujeme vždy tak, aby pokrývaly co nejširší paletu možných zájmů dětí a umožnily rozvíjet jejich nadání nebo individuální zaměření. I z toho důvodu věnujeme výběru vhodných lektorů, kteří kroužky vedou, maximální péči.

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme tyto kroužky:

  • Anglický klub (I. A)
  • Anglický klub (II. A)
  • Anglický klub (III. A)
  • Angličtina pro začátečníky
  • Angličtina pro pokročilé
  • Německý klub
  • Počítačová grafika
  • Hra na flétnu
  • Hra na kytaru
  • Klub nadaných dětí

V prostorách naší školy sídlí rovněž Lužánky - středisko volného času, konkrétně pracoviště Louka, ve které mohou rodiče přihlásit své děti k velkému množství dalších kroužků. Lektoři Louky si žáky naší školy do kroužků vyzvedávají přímo ze školní družiny. Nabídku lužáneckých kroužků na Bzenecké 23 naleznete zde.