Základní škola

Základní škola Didaktis zahájila svou činnost 1. září 2014 a již za krátkou dobu své existence si získala významné renomé mezi brněnskými soukromými školami. V současnosti vzdělává děti v 1., 2. a 3. ročníku. Po úspěšných zápisech, které proběhly v lednu 2014 a 2015, připravuje otevření další 1. třídy ve školním roce 2016/2017.

Základní škola je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a je akreditována jako 9letá. Postupuje podle "Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání", schváleného MŠMT, který rozpracovala ve svém školním vzdělávacím programu.