Zahrada badatelů šk. rok 2019/2020

V letošním školním roce nám již ZAHRADA BADATELŮ poskytuje tradiční zázemí pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy, prvouky, ale často také čtení, matematiky nebo angličtiny. V odpoledních hodinách ji využívá školní družina jako místo pro relaxaci, hru a zkoumání proměn v přírodě.
 
Přes prázdniny vyrostl na zahradě altánek pro potřeby vyučování a také školní družiny. Dále byla zahrada vybavena domkem na nářadí, barely na vodu, kompostérem a přibyl také květinový záhon. V září proběhl WORKSHOP Bylinková spirála, kde pod vedením permakulturní designérky žáci vystavěli bylinkovou spirálu s jezírkem a navíc i suchou zídku.
Škola je vybavena výborným didaktickým materiálem, který třídy hojně využívají (badatelské batůžky, lupy, mikroskopy, klíč k určování, sušička ovoce atd.) Dále se chystá školní družina vybudovat pocitový chodníček. Součástí projektu je i vzdělávání pedagogů. Celý tým celkem absolvuje tři semináře. Před zimním počasím se chystáme instalovat krmítka a osadit vnitřní plantária. Zahrada se i nadále bude zaplňovat, v posledních dnech přibyly naučné tabule.
 
Pro vyučující i děti je Zahrada badatelů velkým přínosem, příjemným místem a zároveň přírodní učebnou. Místem, kde můžeme každý den vidět něco nového.
 
Na učitelském Bum meetingu 2019, který organizovala naše škola, byl jeden z workshopů zaměřen i na Zahradu Badatelů, snažíme se inspirovat ostatní!

Podívejte se, jak aktuálně vypadá naše Zahrada badatelů  

Zahrada badatelů šk. rok 2018/2019

Ve školním roce 2017/2018 se v našem týmu zrodil nápad vytvořit v areálu školy na Bzenecké přírodní zahradu, ve které by se naši žáci setkávali s přírodou, zkoumali ji a zažívali zde proměny ročních období. Zahrada by současně sloužila jako prostor pro společná setkávání celé komunity školy - žáků, rodičů a učitelů.

Po společné debatě jsme proto vypracovali projekt s názvem "Zahrada badatelů" a začátkem roku 2018 podali ke Státnímu fondu životního prostředí ČR žádost o jeho finanční podporu. Jsme rádi, že naše žádost byla schválena a náš projekt tak mohl ve školním roce 2018/2019 odstartovat.

Podívejte se, jak to vypadalo při slavnostním otevření naší zahrady 

 

A zde si můžete prohlédnout, jaké byly naše původní představy: