Výsledky vzdělávání

Listopad 2018

Začátkem školního roku 2018/2019 zařadila naši školu Česká školní inspekce do vzorku základních škol, na kterých testovala úroveň angličtiny u žáků 4. ročníků. Celkem se projektu zúčastnilo 7 699 dětí z různých základních škol v ČR. V testování, do něhož jsme přihlásili všech 15 žáků naší IV. A, jsme dosáhli průměrné úspěšnosti 96 % a umístili jsme se tak nad průměrem všech sledovaných škol. Z toho většina našich čtvrťáků získala ve sledovaných oblastech 100 % bodů - přesvědčit se o tom můžete zde.

 

Duben 2018

V dubnu 2018 jsme se zúčastnili testování čtenářské gramotnosti pro druhé ročníky základních škol a národních srovnávacích testů třetích ročníků. Prostřednictvím těchto testů jsme chtěli získat přehled, jak si na tom stojíme ve srovnání s jinými základními školami.

Do projektu se přihlásily téměř dvě stovky škol z celé republiky. Máme ohromnou radost z toho, že naše děti dosáhly výrazně nadprůměrných až špičkových výkonů. Ve většině ukazatelů národního testování jsme se umístili mezi 10 % nejlepších škol v republice.

Obecný souhrn výsledků testů si můžete prohlédnout zde: