Reference rodičů

Názorů rodičů, jejichž děti navštěvují naši školu, si velmi ceníme. Jejich odezva je pro nás cenným zdrojem informací a současně potvrzením, že svou práci děláme opravdu dobře.

Na této stránce naleznete autorizované reference, které nám rodiče poskytli.

 

Školní rok 2020/2021

Magdalena Gálet (únor 2021) 

Rozhodnutí přihlásit dceru do ZŠ Didaktis bylo prvním krokem ke spokojenému vstupu do vzdělávacího systému. Ve škole nám vyhovuje především menší kolektiv dětí ve třídě a individuální přístup učitelů. Každému dítěti je sestaven rozvojový plán “na míru” jeho potřebám a úrovni znalostí. Škola vede děti k samostatnosti, ale i ke spolupráci v týmu, učí děti sebehodnocení. Hodiny jsou vedeny velice poutavým způsobem, výuka podporuje přirozenou zvídavost dětí, logické myšlení, orientaci v prostoru a kreativitu.

Pro dceru je velkým vzorem naše paní učitelka Eva Jevčáková. Jako rodiče jsme vděční za její vnímavost k potřebám dětí a za milý a kamarádský přístup. Kdykoliv se na ní můžeme obrátit. V neposlední řadě bych ráda ocenila úroveň distanční výuky v době uzavření škol a nadstandardní práci celého kolektivu školy. Celkově se nám koncept školy velice líbí a za sebe můžeme školu doporučit všem rodičům a jejich zvídavým dětem.

 

Maria Perić (únor 2021)  

Základní školu Didaktis sme pre syna vybrali, pretože sa nám páčil prístup prezentovaný na stránke školy a čítali veľmi pekné recenzie. Na dni otvorených dverí sa synovi veľmi páčilo a boli sme nadšení, že bol na školu prijatý. Prvý polrok má úspešne za sebou pod vedením skvelej pani učitelky Evky Jevčákovej. Oceňujeme naozaj individuálny prístup, rozvojový plán na 20 stránok a slovné vysvedčenie na tri stránky. Je to škola, kde si učiteľ na každého žiaka skutočne nájde čas a hravou, pútavou formou zaujme. Syn robí pokroky, škola ho baví, hlavne angličtina, kde oceňujeme zaradenie do skupín podľa pokročilosti. Na poslednom mieste musím vyzdvihnúť skvelú prácu počas dištančnej výuky. Videá, ktoré pani učiteľky pre nás nahrávali, boli zaujímavé, zábavné a radi sme na nich pracovali. Mladšiu dcérku sme prihlásili na školu tiež. Vrele odporúčame!

 

Marie Buchtová (únor 2021)

   Výběr ZŠ Didaktis byl velmi dobrou volbou. Jsem ráda, že můj syn navštěvuje právě tuto školu. Škola nenásilným způsobem posouvá děti rychle dopředu. Ve srovnání s jinými prvňáčky náš syn mnohem lépe čte, je dále v matematice, včetně vnímání prostoru a logiky, má anglickou výuku. Na škole se mi líbí i to, že děti se sami hodnotí, učí se pracovat v týmu a vyhodnocovat dané situace. Děti jsou vedeny i ke slušnému jednání a odpovědnosti za své činy. Synek se ze školy vždy vrací spokojený a plný nových podnětů a zážitků. Vůbec se mu nedivím, díky Covid-době a online vyučování jsme měli možnost delší dobu sledovat styl výuky. Ten je opravdu hodně přirozený, děti vlastně ani kolikrát nevnímají, že se něco učí. Škola nabízí i zajímavé kroužky, a tak se děti prakticky celý den rozvíjí. Školní družina je hravá a zároveň kreativní. Děti chodí pravidelně ven, mají k dispozici hezkou zahradu, hřiště a přilehlý lesopark Akátky. Ráda bych touto cestou poděkovala především třídní učitelce Tereze, která je prostě senzační, s dětmi to moc dobře umí, děti si jí váží a mají ji rády.

 

Martina Böhmová (leden 2021)

   Paní učitelce Evě děkujeme za milé a laskavé emaily každý týden, které zaberou jistě hodně času vytvořit. Jsem spokojená, že vím, co se ve škole děje. Ještě více mne pak těší, že to, co si přečtu, mi sdělí moje dítě v průběhu týdne. Jsem nad míru spokojená i s komunikací přes telefon, kdy řešíme individuální potřeby mého dítěte, což je opravdu nad rámec běžného vztahu učitel-rodič. Děkuji Evě za všechny možné návrhy řešení, kdy jsem v úzkých, jak pokračovat ve vzdělávání, abych nezprotivila synovi školu.
   Každodenní vycházky s družinou jsou pro mne opravdu dar, že je moje dítě na čerstvém vzduchu bez závislosti na počasí. Je mi úplně jedno, že je někdy zabahněné, hlavně, že skotačí venku. Možnost bobování v akátkách, to byla super akce! Děkuji vychovatelům Honzovi a Marti za všechny činnosti, které pro děti vymýšlíte, děláte. I hodnotné pohádky/videa, které pouštíte jsou pro děti přínosné. Jsem také velmi ráda, že se mohu každý den domlouvat na proces vyzvedávání, ulehčujete mi to život, kdy nemusím hledat složitě místo na zaparkování a mladší dítě tahat z auta.

 

Andrea a Jiří Šilhánkovi (leden 2021)

   Naše dcera nastoupila v září do 1. třídy ZŠ Didaktis. A od prvního dne si pochvalujeme, jak skvělá je tato škola. Nejvíce na škole oceňujeme individuální přístup ke každému dítěti a příjemnou až přátelskou atmosféru nejen k dětem, ale i k rodičům.

  Alžbětka se každý den těší do školy, je tam moc spokojená což je pro nás velmi důležité. Ve třídě je méně dětí, a tak se děti mezi sebou dobře znají a mají moc hezký vztah. Navzájem si pomáhají, spolupracují a opravdu fungují celá třída jako tým.

  Moc oceňujeme i naši paní učitelku Evu, která je úžasná, nejen za její individuální přístup k dětem, ale také za její opravdový zájem o děti. Se ZŠ Didaktis jsme moc spokojeni a můžeme ji všem jenom doporučit.

 

Kateřina a Lukáš Kutnerovi (leden 2021)

    Nikdy jsme si nedovedli představit, že naše dcera nebude moci dospat, jak se bude těšit do školy. ZŠ Didaktis předčila naše očekávání.
 
    Velice nám vyhovuje individuální přístup, kdy rychlejší žáci dostávají buď složitější nebo rozšiřující úkoly, nenudí se a nebojí se zeptat. Mají možnost se podílet na vysvětlování učiva a pomoci spolužákům. Je brán ohled na různá tempa, kreativitu řešení, osobní nastavení a potřeby jednotlivců. Oceňujeme kreativní výuku, která nenutí žáky sedět v lavici, dává jim prostor pro pohyb, spolupráci ve skupinách a vyjádření sama sebe.
    Velikým plusem je také provázanost školy a rodičů – informovanost rodičů, diskuze na různá témata, kavárničky, volný přístup rodičů do školy, nadstandardní výuka v podobě Koumáku pro hloubavé a nadané děti, které jsou si samy sobě motivací. Kromě nových řešení a pohledů na věc se děti učí pracovat i s neúspěchem, chybou, netrpělivostí a dalšími rysy specifickými pro nadané děti. Jsme vděční i za anglické klubíky, kde děti prakticky aplikují získané vědomosti v angličtině, a to hravou formou a využitím přirozených situací.
    Naše dcera je ve škole velice šťastná a naplněná, paní učitelku má velice ráda a velmi dobře se jí s ní spolupracuje, hodně se osamostatnila a získává potřebné sebevědomí. Jsme za tento přístup moc rádi. Malý kolektiv umožňuje mnohem hlubší spolupráci a tvorbu vazeb mezi dětmi.
    Doufejme, že doba covidových omezení brzy skončí a budeme moci opět všech výhod této školy využívat naplno. 
 
 

Ohlasy na distanční výuku

Martina Böhmová

Děkuji Evě a Terce za naprosto skvělou výuku na dálku. Opravdu jste se perfektně sehrály a já jsem měla možnost nahlédnout, jak výuka probíhá v moderní škole. Oceňuji, že mé dítě nemuselo sedět před počítačem 3 hodiny v kuse, s přestávkou na vyčůrání a napití. Ani nevíte, jak jsem vděčná, za to, že jste předtáčely videa, že se děti 4x týdně na chvilku potkaly před kamerou počítače. Videa jsme si pouštěli, když jsem měla prostor, mohli jsme je zastavovat, pouštět si je znovu. Aktivity a témata ve videích byla zajímavá, pokaždé jiná, napasovaná na denní realitu a průvodce Zetík byl vždy lákadlem. Děkuji za vyvážené množství učiva během on-line výuky i během doby, kdy jsou děti prezenčně ve škole. Jsem moc ráda za angličtinu od první třídy, děti ji postupně nasávají a pak mě překvapí, např. "Mami, šalina pojede za four minutes :-)".

 

Martina a Martin Walczysko

Rádi bychom za naši rodinu vyjádřili poděkování a  obrovský obdiv vám všem z Didaktisu - za vaše nasazení, obětavost, komunikaci a vše, co pro naše (teď už i trochu vaše) děti děláte!

Paní učitelky Eva a Terka z prvních tříd jsou úžasné, na jejich videa jsme někdy koukali se zájmem celá rodina a paní učitelka Eva nám byla velkou oporou, neustále k dispozici, dobře naladěná. Stejně tak i paní učitelka Irena, která bohužel musí s třeťáky ještě "bojovat" dál. A  naše poděkování patří i vychovatelům z družiny, paním učitelkám angličtiny a Marušce Kudrové, která si naše děti získala natolik, že se mě doma ptaly, jestli bychom ji někdy nemohli pozvat k nám domů na kávu. Přejeme celému kolektivu školy hodně zdraví a hodně sil do dalších dní. 

 

Eva Koláčková 

Za naši rodinu před Vámi i celým týmem smekám a kdybych seděla na třídním setkání, tak i stoupám a tleskám. Vyřiďte prosím pozdravy a slova uznání všem.

Je za Vámi neskutečné úsilí a obrovská práce a chápu, že není snadné ze dne na den udělat všechny potřebné kroky ke spokojenosti všech zúčastněných. Přes všechna omezení, která se ději, stále bez přestání skvěle fungujete a těší mě, že jsou děti vedeny principy, kvůli kterým jsme se pro Didaktis školu rozhodli. Přesněji řečeno mám na mysli to, jak je vedete k samostatnosti a zodpovědnosti a za to, že chyby jsou přirozené a jak k nim přistupujete a podporujete naše děti. Já tyhle posuny na dětech vnímám. A nám rodičům je umožněno dál pracovat. 
 

 

Školní rok 2019/2020

 

Jan Šrajer (leden 2020)

Výuka nadaných dětí je velkou výzvou a často vyžaduje nemalou míru trpělivosti a individuálního přístupu rodičů i pedagogů. Spolupráce rodičů a školy je při výchově dětí nezbytná. Nedílnou součástí života nadaných dětí je často odvrácená strana v podobě nepozornosti, neklidu, problémů s plněním základních denních úkolů a rutinou. V některých případech je i obtížnější sociální začlenění dítěte. Při běžném způsobu výuky tak může dojít k nesprávnému zařazení do skupiny zlobivých a nepřizpůsobivých dětí, což ve výsledku vede k nemalým problémům a mnoho novým vráskám na tvářích rodičů, dětí i učitelů.

Zprvu jsme váhali, zda nezvolit standardní ZŠ. Po doporučení a nastalém vyhodnocení situace, zejména rizik a výhod, padla volba na ZŠ Didaktis. Tato škola skýtá mnoho předností, jako jsou:

 • Individuální přístup podpořený menším počtem dětí ve třídě.
 • Nadstandartní výuka jazyků spolu s jazykovými kroužky.
 • Otevřenost rodičům a dobrá zpětná vazba ze školy.
 • Výuka formou hry nebo praktických činností.
 • Velice dobrá informovanost – každé pondělí informace o průběhu výuky daného týdne.
 • Intenzivní práce na rozvoji osobnosti a vštěpování myšlenek tolerance, odpovědnosti, samostatnosti, ale i výhodnosti spolupráce v týmu.
 • Průběžně slovní hodnocení dítěte dostupné v informačním systému www.iskola.cz.
 • Výukové a pracovní činnosti nejen ve třídách, ale i na zahradě, v přilehlém lesoparku a mimo areál školy.
 • Hledání různých způsobu řešení, tak aby si dítě vybralo svůj způsob práce a řešení problémů.
 • Čtenářský klub a volný přístup dětí k literatuře i během družiny a přestávek.
 • Tematický program družiny, která je také formou a součástí výuky.
 • Součinnost s volnočasovým centrem Louka Lužánky, který sídlí ve stejné budově se zajištěním přechodu dětí mezi školou a kroužky.
 • Spolupráce s PPP Kohoutova.
 • Spolupráce s organizací Mensa a organizace Klubu nadaných dětí.
 • A v neposlední řadě příjemné a přátelské prostředí.

Po prvních 4 měsících na této škole musím potvrdit, že zvolený způsob a forma výuky, které jsou aplikovány na této škole, jsou tou správnou cestou pro našeho potomka. Pokud chcete podpořit rozvoj dítěte a záleží Vám na tom, aby škola dítě bavila a nebyla jen nutným zlem, je ZŠ Didaktis dobrou volbou a za sebe ji mohu doporučit.


Lenka a Ondřej Krskovi (listopad 2019)

Když naše dcery měly nastupovat do školy, věděla jsem, že nechci, aby se zařadily do stejného systému jako my před 30 lety. Hledali jsme otevřenou školu jak dětem, tak rodičům, která se nebude zaměřovat pouze na znalosti, ale hlavně na rozvoj osobnosti dítěte a bude s ním pracovat jako s individuem.

Takovou školu jsme v Brně našli (jinou než Didaktis) a dcery i my jsme byly velmi spokojeni – opravdu individuální přístup, dcery školu milovaly. Nicméně v této škole chyběla jistá organizovanost, sdílení informací, a navíc se poměrně často měnili učitelé. S velkými obavami, jestli nastavený vysoký standard v individuálním přístupu k žákovi může splnit jiná škola, jsme školu změnili a dcery od začátku 2. a 4. třídy navštěvují Didaktis. Přijetí do „rozjetého vlaku“ pro obě dcery bylo velmi vřelé a velký dík patří oběma třídním učitelkám za to, že dcery do tříd bez jakéhokoliv náznaku nejistoty zapadly. Po 3 měsících zkušeností mohu hodnotit jen a jen kladně, již nastavená laťka z předchozí školy byla udržena – přestože třída pracuje jako celek, líbí se mi přístup k jednotlivcům - dětem je nechán prostor pro jejich vlastní inciativu a kreativitu. Velmi oceňuji slovní hodnocení a procentuální zobrazení úspěšnosti testů – víme, jak na tom dcery jsou, ale není to nálepkování známkami. Oproti předchozí zkušenosti jsme velmi spokojeni s informovaností rodičů – prostřednictvím e-mailu každé pondělí víme, co se bude následující týden dít (jak aktivity, tak plán učiva) a prostřednictvím zadávání hodnocení do iškoly jsme také průběžně informování o znalostech. Nejdůležitějším měřítkem pro nás je, že dcery do školy chodí rády (často se stává, že při vyzvedávání se na nás zlobí, že ještě nechtějí jít domů) a neberou školu jako nutné zlo, ale jako možnost se něco učit příjemnou a nenásilnou formou.


Zuzana Kozlová (listopad 2019)

Na ZŠ Didaktis letos začali chodit naši dva synové. Hlavně kvůli staršímu synovi, který nastoupil do 3. třídy, jsme hledali školu, v níž by mohl uplatnit a rozvíjet své nadání. Původně jsem byla rozhodnuta nechat ho na 1. stupni na běžné základní škole, ale během 2. třídy jsem zjistila, že ho výuka zaměřená na dril nemotivuje k dalšímu rozvoji a individuální plán bez důsledné kontroly paní učitelky nefunguje.

Od první návštěvy školy na mě zapůsobila vstřícná a přátelská atmosféra, milá paní učitelka a otevřenost dětí. Staršího syna kolektiv velmi dobře přijal a zdá se mi, že způsob výuky ho motivuje k činnosti. Náš prvňáček se do školy pořád těší a škola ho baví.

Oceňuji, jak se škola snaží děti vést k odpovědnosti, samostatnosti, vzájemné spolupráci a toleranci. Že se je snaží naučit, že skupina zmůže víc než jednotlivec, ale zároveň jim dává prostor plně rozvinout jejich individualitu. Paní učitelky i vychovatelky projevují o děti opravdový zájem a usilují o to, aby se ve škole cítily dobře a bezpečně.

I když je pro nás časově a logisticky náročné děti dopravovat do Brna z obce na okraji Jihomoravského kraje, nelitujeme.


Zuzana Musilová (listopad 2019)

Před dvěma lety jsem netušila, že existuje škola, do které by se dítě mohlo těšit déle než první měsíc v prvním ročníku, a nejen to!

Díky vlastní zkušenosti, kdy jsem měla tu „čest“ učit na jedné z brněnských soukromých škol, jsem se zařekla, že ani já a ani mé dítě do takového zařízení už nevkročí. Získala jsem v ní pocit, že soukromé školy musí mít velkou fluktuaci učitelů, nevhodně – povýšenecky se chovající žáky a jejich rodiče (což bohužel platilo pro většinu) a další nepříjemnosti. Byla jsem proti soukromým školám. Až nepřijetím do MŠ v místě bydliště jsem ustoupila a našla soukromou školku, která nám byla velmi nápomocná ve všech směrech. Jak v rozvoji osobnosti dítěte, tak i v psychosociální adaptaci, sportovní a jazykové zaměřenosti.

Ze svých zkušeností (jako bývalý pedagog) a zkušeností našich blízkých jsem nevěřila, že je možné najít takovouto školu, která by pokračovala v určitém nadstandardu, na jaký jsme byli zvyklí z MŠ. Následně jsme řešili problém, související s přestěhováním a změnou trvalého bydliště. Nemusím vysvětlovat, jaký to byl problém přihlásit dítě do školy, kterou jsme měli cca 4 min. chůze z bytu. De facto nereálné. Absurditu školského zákona týkající se spádovosti škol jsem těžce rozdýchávala. Zcela náhodou jsem se o problému zmínila jednomu známému a ten mi doporučil ZŠ Didaktis, se kterou měl výbornou osobní zkušenost.

A tak jsem se začala zajímat a prověřovat si danou školu. Představa malého počtu žáků ve třídě, projektová výuka, rozšířená výuka angličtiny s možností cambridgeské zkoušky, velká nabídka volnočasových aktivit i díky SVČ Lužánky a v neposlední řadě začátek výuky v 8.30 a příznivá cena, komu by se to nelíbilo? Čekala jsem nějaké háčky a zádrhele. Během prvního roku však žádné nenastaly a navíc jsem zjistila, že opravdu se jedná o školu s velkým „Š“. Ve škole panuje velmi pozitivní klima, snaha stále něco vylepšovat, ať již prostory školy či mimo ní. Velmi si cením profesionálního přístupu pedagogického sboru a krásných zážitků, které jsme měli a máme možnost jako rodiče zažívat společně se svými dětmi.


Hana Šulcerová (listopad 2019)

V době, kdy jsme začali hledat vhodnou základní školu pro naši dceru, jsme absolvovali několik prohlídek základních škol. Jelikož žijeme na sídlišti v Brně, naší spádovou školou byl "kolos", do kterého je dítě vtaženo bez téměř jakékoliv možnosti osobního rozvoje. Základní škola Didaktis nám byla navržena i mateřskou školou, kterou dcera navštěvovala, jako jedna z možností kvalitního a také individuálního rozvoje dítěte, kde právě ono nebude pouhým číslem v davu.

Po absolvování dne otevřených dveří a následných dílniček pro děti jsme začali zjišťovat podrobné informace a nakonec se pro tuto školu rozhodli. Dcera je ze školy naprosto nadšená. Každé ráno spěchá, aby stihla ranní družinu a zdůrazňuje, abychom odpoledne nechodili moc brzy, aby si pohrála s kamarády. Přístup jak učitelů, tak vychovatelů i celého vedení školy je vždy vstřícný, nikdy není s ničím problém a vše se ihned vyřeší. K dětem mají všichni kamarádský přístup, ale s přirozeným respektem. Výuka dceru moc baví, hodiny jsou různorodé se zapojením velkého množství interaktivních pomůcek. Nespornou výhodou je také velký čas strávený venku na výukové zahradě nebo na hřišti.

Se základní školou Didaktis jsme velice spokojeni a můžeme dále jen doporučit.

 

Jan Musil (únor 2019)

Když jsem hledal základní školu pro svého syna, sledoval jsem tři hlavní kritéria: počet dětí ve třídě, rozsah výuky cizích jazyků a dostupnost. A tato kritéria ZŠ Didaktis více než splňuje.

Nejdůležitější pro mě byl ale individuální přístup ke každému školákovi, který pochopitelně ve standardní třídě se třiceti žáky není dost dobře možný. To si dobře pamatuji z vlastní zkušenosti. Ale v ZŠ Didaktis je syn ve třídě s celkem dvanácti žáky, takže je možné se každému individuálně věnovat. Díky otevřenosti školy a možnosti být přítomen ve výuce, jsem se o tom sám přesvědčil.

Co se týká jazyků, s angličtinou se začíná už od první třídy a spolu s nepovinnými Anglickými kluby tak syn absolvuje výuku čtyři hodiny týdně. A výsledky jsou nepřehlédnutelné. V pozdějších ročnících je na výběr z dalších dvou jazyků. 

A v neposlední řadě dostupnost. V našem případě máme ke škole velmi dobré spojení městskou dopravou, takže syn už bez problémů jezdí do školy sám. Samozřejmě i finanční dostupnost je důležitá a ZŠ Didaktis si mohu i jako samoživitele dovolit. 

Shrnuto a podtrženo – jsem velmi spokojený. A nejen já. Upřímně, dovolím si říct, že ještě nebylo jediného dne, kdy by se syn do školy netěšil nebo se z ní vracel se špatnou náladou. A ze školní družiny ho skoro nemohu dostat. A jako bonus máme, kromě kroužků pořádaných ZŠ Didaktis, ve stejné budově také volnočasové centrum Louka Lužánky se spoustou dalších možností, jak děti rozvíjet.

 

Martina Ondráčková (prosinec 2018)

Výběr základní školy pro syna jsem začala intenzivně řešit poté, co jsem se na hovorových hodinách v posledním ročníku MŠ dozvěděla, že syn je sice šikovný, v rozumových schopnostech napřed před vrstevníky, ale při práci potřebuje mentora a ve větším kolektivu je “úplně ztracený”. Byl mi doporučen odklad školní docházky a návštěva PPP. O odkladu jsem vůbec neuvažovala, protože syn v té době již plynule četl a počítal. Nakonec jsme se rozhodli pro domácí vzdělávání, syna zapsali na státní základní školu a první třídu absolvovali domácí výukou s pololetním přezkoušením. Pak jsem se dozvěděla o ZŠ Didaktis. Již podle informací na webových stránkách mě škola velice zaujala a po schůzce s panem ředitelem bylo rozhodnuto. Syn si mohl ještě v červnu vyzkoušet pár vyučovacích hodin ve “své” budoucí třídě a do druhé třídy již nastupoval do Didaktisu. 

Ve škole panuje velice přátelská a příjemná atmosféra, rodiče jsou zde opravdu vítáni a mají detailní přehled o veškerém dění ve škole. Děti mají vypracované individuální výukové plány, které jsou sestaveny tak, aby dítě rozvíjely s ohledem na jeho schopnosti, umožnily mu se posouvat dál a zažívat úspěch při překonávání svých vlastních hranic.

Máme úžasnou paní učitelku, Jitku Hodálovou, která má opravdu individuální přístup k dětem, díky kterému syn vše zvládá i při svém pomalejším pracovním tempu. Ve třídě panuje také přátelská atmosféra, děti se mají rády a syn se v tomto malém kolektivu cítí bezpečně a spokojeně. Dnes chodí do třetí třídy a určitě bychom neměnili. ZŠ Didaktis rozhodně doporučuji.

 

Eva Konečná (listopad 2018)

Náš syn navštěvoval dva roky klasickou základní školu poblíž našeho bydliště. Už v prvním ročníku jsme pozorovali, že počáteční nadšení ze školy ho postupně opouští a často opakoval jak ho to ve škole nebaví. Děti od našich sousedů navštěvovaly ZŠ Didaktis a do školy chodily rády. Rozhodli jsme se tedy, že školu synovi změníme. Náš syn je v Didaktisu spokojený, ve škole se mu líbí, často vypráví o tom, co se nového dozvěděl, oceňujeme zejména individuální přístup a zajímavé projekty.

 

Gabriela a Milan Kučerovi (listopad 2018)

Náš syn Ondra navštěvoval první třídu v klasické základní škole poblíž bydliště, což se bohužel ukázalo nevyhovující a frustrující nejen pro něho, ale i pro nás. Ne vždy si musí styl výuky a prostředí s žákem sednout. Po doporučení jsme se rozhodli oslovit ZŠ Didaktis s žádostí o přijetí Ondry. Od začátku jsme se shledali se vstřícným přístupem a přátelským prostředím - řekli bychom téměř rodinným. Paní učitelka Míša je ochotná, skvěle pracuje s dětmi, každý týden nás informuje o probrané látce a aktivitách školy. Družina i kroužky jsou koncipovány velmi zajímavým a přátelským přístupem. Ondra se zde cítí velice dobře. Našli jsme zde to, co by mělo být v každé škole standardem, tj. příjemné prostředí, přátelský a individuální přístup k dětem a rodičům.

 

Irina a Maxim Krasnovi (listopad 2018)

S výběrem základní školy máme své zkušenosti. Školu jsme pečlivě vybírali už pro naši starší dceru, která od letošního roku studuje na Gymnáziu Matyáše Lercha, a to nejlepší jsme chtěli také pro naši mladší dceru. Prošli jsme proto řadu státních i soukromých základních škol. Při hledání vhodné základní školy bylo pro nás důležité:

 • spokojenost dcery (atmosféra ve škole, vztahy mezi spolužáky, a mezi učiteli a dětmi),
 • vysoká úroveň vzdělávání (s opravdovým, ne pouze „papírovým“ důrazem na matematiku a angličtinu, a druhým cizím jazykem od třetí třídy),
 • příprava dítěte na reálný život, aby dokázalo využít informace získané ve škole,
 • bezpečnost dítěte a možnost vidět jako rodiče reálný (!) život školy,
 • ne moc velké třídy (maximálně 15 dětí) a možnost práce ve skupinách (například podle znalostí angličtiny),
 • výborná nabídka kroužků přímo ve škole, aby nám ušetřila čas s převozem dítěte do kroužků,
 • a mnoho dalších věcí…

Na řadě škol, které jsme navštívili nebo o kterých jsme věděli od našich kamarádů, jsme s touto představou bohužel narazili. Ale teď už jsme – naše mladší dcera i my rodiče – spokojení, protože v ZŠ Didaktis jsme toto všechno našli. Dlouho jsme kvůli objektivitě této reference přemýšleli, jestli má Didaktis nějaké mínusy. Ale opravdu jsme je nenašli. Děkujeme profesionálnímu personálu školy za výbornou organizaci procesu vzdělávání a individuální přístup ke každému žákovi školy.

 

Blanka Fojtová (listopad 2018)

Vzhledem k tomu, že pracuji již několik let v oboru školství a mám mnoho kolegyň v jiných zařízení tohoto typu, nebylo po mnohačetných konzultacích zase tak těžké najít ZŠ Didaktis, kde jsme jako rodiče i náš syn velice spokojeni. A i právě proto, že jsme již v minulosti zvolili pro syna MŠ s programem Začít spolu, oceňuji zde návaznost s individuálním přístupem pedagogů k dětem, celkové zaměření a program výše uvedené školy, který ideálně navazuje na předškolní zařízení. Pedagogové při komunikaci uplatňují respektující přístup a vytváří pozitivní atmosféru. Průběh vzdělávání v ZŠ Didaktis a činnost školní družiny jsou na očekávané úrovni. Škola identifikuje individuální potřeby žáků při vzdělávání a nabízené činnosti jim dávají maximální prostor pro rozvíjení fantazie, zkoumání a experimentování. Přínos vidím i v tom, že škola poskytuje nám rodičům veškeré informace o průběhu i výsledcích vzdělávání žáků. O aktivitách školy jsou rodiče pravidelně informováni a v průběhu školního roku mohou školu navštívit, účastnit se vyučování i školních akcí.

 

Martina Kirchnerová (listopad 2018)

Když jsme řešili, kam bychom chtěli dát dceru na základní školu, hledali jsme školu, kde by byl menší kolektiv a více hodin angličtiny. Nyní je dcera ve druhé třídě a s manželem jsme již několikrát konstatovali, že to bylo dobré rozhodnutí a určitě bychom neměnili. Oceňujeme hlavně individuální přístup ke každému dítěti, ale i přátelské prostředí, které v celé škole panuje. Kromě klasických vyučovacích hodin (které ale rozhodně nejsou klasické oproti většině škol) se nám líbí i občasná práce v centrech, kde se děti věnují určitému tématu a učí se pracovat týmově a vzájemně si radit a pomáhat. Učitel je zde dětem průvodcem a rádcem a má jejich plnou důvěru. Díky týdenním obsáhlým e-mailovým zprávám máme maximální přehled jednak o probíraném učivu, ale také o aktivitách ve školní družině, která je rovněž skvělá. Nejenže se tam děcka vyblbnou podle potřeby, ale i se něco zajímavého dozví k aktuálním událostem nebo výročím. J. A. Komenský by měl určitě radost. A naše paní učitelka? To je Sluníčko, je vidět, že má "své" děti opravdu ráda a věnuje se jim s láskou. Díky, Jitko!

 

Barbora a Boris Glozíkovi (listopad 2018)

Při hledání vhodné školy pro naši dceru jsme měli přesně stanovené podmínky. Jako asi každý rodič jsme si i my přáli školu, do které bude naše dcera chodit ráda, kde bude podporován jeji zájem poznávat a učit se nový věcem, chtěli jsme, aby škola navázala na vědomosti, dovednosti a předpoklady, které v sobě má. Individuální rozvojový plán se zavedeným systémem víceúrovňového hodnocení, bezpečné prostředí i kvalitní mimoškolské aktivity. K tomu učitele, kteří dokážou děti vést. A to na úrovni, kdy se nenudí a zároveň nejsou přetížené. Vedení školy, které má přesně definovanou strategii vzdělávání a rozvoje celé školy. No a samozřejmně aby, naše dcera byla štastná.

I když to vypadalo, že to nebude nic obtížného, opak se stal pravdou. Nalézt vhodnou školu trvalo téměř celý rok. Prošli jsme několik škol, ale pořád to nebylo ono. Stránky této školy nás zaujaly, tak jsem přistoupili na osobní jednání. Už v tomto okamžiku bylo jasné, že by to mohlo být to pravé. Dopadlo to skvěle, jsme spokojení. A dcera? Dcera říká, že by zrušila víkendy i prázdniny, jen aby mohla být ve škole.

 

Martina Walczysko (listopad 2018)

Naše dcera začala v září 2018 navštěvovat 1. třídu základní školy Didaktis. Škola nás oslovila prakticky ihned na Dni otevřených dveří díky své rodinné atmosféře a zajímavě sestaveným programem výuky a volnočasových aktivit. A když se i naše Eliška vrátila ze zápisu plná dojmů a nadšení, neměli jsme s manželem o výběru školy žádných pochybností.

Za velmi důležitou vnímám již zmíněnou přátelskou, téměř „rodinnou“ atmosféru, která ve škole panuje. Nižší počet dětí ve třídách dovoluje opravdu individuální přístup ke každému dítěti, díky němu se také děti znají velmi dobře mezi sebou, a to i s kamarády a pedagogy z ostatních tříd, včetně pana ředitele a ostatního personálu školy. To je myslím i důvodem, že si naše Eliška v nové roli školačky a v novém prostředí velmi rychle zvykla, vidím na ni, že má důvěru nejen ke své třídní paní učitelce, ale i ostatním pedagogům. Do školy chodí každý den s nadšením a vrací se vždy plná nových zážitků a vědomostí. Měla jsem také možnost v rámci Týdne otevřených dveří nahlédnout také do výuky, která byla velmi dynamická a zábavná, obdivuji paní učitelku, jak se dobře zvládla všem dětem věnovat jak skupinově, tak individuálně a do výuky zařadit i činnosti formou hry. Jistě stojí za zmínku také nadstandardní výuka angličtiny, která Elišku velmi baví. Díky tomu, že děti jsou v angličtině rozděleny do tří skupin dle jejich pokročilosti, neměla dcera problém se s novým jazykem sžít, přestože s výukou angličtiny začala teprve až ve škole.

Ráda bych také ocenila činnost školní družiny a odpoledních zájmových kroužků. Každý týden nám rodičům přijde emailem program družiny na daný týden, který se většinou věnuje nějakému aktuálnímu tématu a je sestavený tak, že si v něm každé dítě najde to své a má i prostor pro vlastní hru. Dcera se moc ráda účastní skupinových aktivit, například společně zkoušeli různé fyzikální pokusy nebo si dávali hádanky, a tak často chodí s novými vědomostmi nejen z vyučování, ale i ze školní družiny.

V neposlední řadě také kladně kvituji spolupráci školy s námi rodiči, kteří jsou ve škole opravdu vítáni. Každý týden dostáváme od paní učitelky obsáhlý email s informacemi k výuce v daném týdnu i dalšímu dění ve škole, škola pořádá pravidelně nejrůznější aktivity pro děti i rodiče a zve rodiče na různé besedy týkající se vzdělávacích programů, například poslední beseda se týkala práce v centrech aktivit.

Po třech měsících, kdy naše dcera základní školu Didaktis navštěvuje, mohu říci, že škola splňuje více, než jsme od ní očekávali – a to nejen díky dobře sestavenému a naplňovanému konceptu školy, ale především díky profesionálnímu a tolik lidskému personálu školy. Děkujeme!

Hana Mertová (listopad 2018)

Pro naši dceru, která navštěvovala anglickou školku, jsme hledali základní školu, ve které by navázala na své znalosti a posunula se dál. Svým programem nás zaujala právě ZŠ Didaktis. Zápis do 1. třídy byl velmi dobře sestaven a celkové klima školy bylo a je skvělé! Dceři se to tak strašně líbilo, že u nás bylo víceméně již rozhodnuto.

Velkou předností školy je nejen intenzivní výuka angličtiny s rozdělením podle pokročilosti, ale také malý počet žáků ve třídě, který umožňuje učiteli individuální přístup ke každému z nich. Kvalitní vzdělání, vždy zábavně sestavený program a vřelé prostředí jsou zásluhou profesionálních pedagogů, kteří také pečlivě připravují individuální cíle každému jednotlivci. ZŠ Didaktis splňuje všechny naše požadavky, a to i nabídkou různorodých kroužků. I přes pro nás logisticky náročnější dojíždění do školy jsme rádi, že jsme naší dceři, která teď navštěvuje 3. třídu, dopřáli školu, která ji baví. Ještě se nestalo, aby nám řekla, že nechce jít do školy.

Lucia Benada (listopad 2018)

V Didaktise máme našu dcéru v prvej triede. S manželom sme vyberali vhodnú školu veľmi dlho. Na predškolskej poradni nám odporučili dcéru pre jej hravosť a vek ponechať ešte rok v školke. S manželom sme ale vedeli, že je to len o vhodnom pedagogickom prístupe. Naša dcéra je veľmi zvedavé dieťa a práve v Didaktise sme našli ten správny osobitný prístup, ktorý ju posúva dopredu. Fakt, že každý deň sa teší do školy, je pre nás jedným z tých doležitých ukazovateľov, že sme sa rozhodli správne. Okrem toho individuálny prístup ku každému dieťaťu a nízky počet detí v triede sa odzrkadľuje na množstve vedomostí, ktoré nabrala v Didaktise za tak krátku dobu. Sme veľmi radi, že sme v Brne našli školu tohoto tipu.

Jana Šilarová (listopad 2018)

Výběru školy jsme s manželem věnovali velké množství času a energie. Hledali jsme školu s přístupem, který v našem synovi podpoří přirozený zájem o nové věci, o vzdělání. Školu, kde nebude jedním z mnoha a bude mít šanci vyniknout, přestože není zrovna nejprůbojnější povahy. Takovou, která podpoří přirozený talent, jeho osobnost a uspokojí potřeby nás, rodičů, se na vzdělávání částečně aktivně podílet. Navštívili jsme několik škol, shromáždili množství referencí a informací a nakonec jsme se rozhodli pro Didaktis. Syn chodí do druhé třídy a jak on, tak my, jsme s volbou školy velmi spokojeni. K čemuž samozřejmě velmi přispívá přístup paní učitelky Jitky, která je přesně takovou učitelkou, jakou jsem si pro své dítě představovala.

Školní rok 2017/2018

 

Dita Salajková (červen 2018)

V Didaktisu máme dceru v první třídě. Úroveň výuky je zde opravdu nadstandardní. Třídní učitelka je svým žákům partnerem, vždy ochotna pomoci nejen s probíranou látkou, ale také s případnými bolístkami dětské duše. Díky zvoleným vyučovacím metodám je v dětech pěstována radost z poznávání a vědění. Děti se nebojí říci si o radu a pomoc. Partnerský přístup je ve škole aplikován také na komunikaci s rodiči. Každý týden dostáváme obsáhlý e-mail s informacemi k probírané výuce a ke školnímu dění a událostem. S manželem máme velkou radost z pokroků, které naše dcera ve škole dělá, například na konci první třídy téměř plynule a hlavně ráda čte. Ve škole vládne pohodová komunitní atmosféra. Snad nejvíce ze všeho se mi líbí ohleduplnost, kterou se v Didaktisu snaží dětem vštěpovat. Ohleduplnost k sobě navzájem, ale také k prostředí, ve kterém žijí. Pevně věřím, že i díky tomuto přístupu se v našich dětech podaří zakotvit hodnoty, které jsou pro dnešní uspěchanou dobu tak potřebné. To, že jsme se o Didaktisu v pravý čas dozvěděli, bereme jako velkou výhru pro budoucnost našich dětí.


Petra a René Rédovi (leden 2018)

MŠ Didaktis jsme zvolili potom, co se naše dcera nedostala do státní školky. Už při první zkušební návštěvě se malá integrovala mezi děti a nechtěla jít domů. Do školky chodí prozatím tři dny v týdnu, ale chodí velmi ráda. V blízké budoucnosti bychom rádi zvýšili její docházku na celý týden. Paní učitelky jsou velmi vstřícné, přátelské a profesionální. Mají svůj zdravý postoj i přístup. Děti mají velmi rychle načtené, a tak si umí poradit, objeví-li se problém. Komunikují s námi denně, když vyzvedáváme dítě, máme tedy okamžitou zpětnou vazbu. Snaží se zapojovat i nás rodiče, což je pro nás nové, ale rádi se zúčastňujeme. Jejich aktivity jsou všestranné a děti jsou neustále motivované k poznávání nových věcí. Chtěli jsme pro dceru to nejlepší a mohu říci, že to máme.


Silvie Krechlerová (prosinec 2017)

Naše dcera navštěvovala běžnou základní školu s hodnou paní učitelkou, která se jí snažila najít další práci podle doporučení PPP. Přesto jsme ale byli dcerou často dotazováni, kdy už se ve škole začne něco učit i ona a že je to zatím často „nuda“. V pololetí jsme byli vyzváni vzhledem k její akceleraci k další návštěvě PPP z důvodu možného přeskočení do 2. třídy. Výsledkem návštěvy poradny bylo rozpoznání nadání a na doporučení školy i PPP začala dcera po jarních prázdninách navštěvovat na 7 hodin týdně 3 předměty i ve 2. třídě, navíc měla ještě 1 až 2 speciální hodiny týdně jen pro sebe. Její touha po objevování nových informací a po zajímavějším způsobu vzdělávání však naplněna nebyla, nadšení z chození do školy postupně opadávalo. V červnu jsme pro dceru začali opět hledat nové řešení a v PPP nám byla doporučena Základní škola Didaktis.

Dcera si ji mohla na jeden den vyzkoušet a byla ohromně nadšená, hned tam chtěla zůstat! My jsme byli také velice příjemně překvapeni bezpečným a klidným prostředím, způsobem vedení výuky skvělou paní učitelkou Jitkou Hodálovou, ale i přístupem ostatních pedagogů. Také velmi oceňujeme trpělivý a ochotný přístup pana ředitele Jurečky. Díky jeho znalostem se nám konečně podařilo rozklíčovat problematiku týkající se nadaných dětí, což nám také velmi ulehčilo rozhodování o přestupu právě na tuto školu.

Máme za sebou téměř 4 měsíce docházky do 2. třídy ZŠ Didaktis a jsme s touto volbou maximálně spokojeni. Na nové prostředí si dcera rychle zvykala a brzy pochopila, že má konečně školu podle svých představ. Školu, do které se těší a nikdy se nenudí, má spoustu zajímavých podnětů k přemýšlení i učení v rámci všech předmětů i družiny, vše bez drilu a rutiny a zároveň přátelské prostředí s citlivým a profesionálním přístupem - a také jí přibyli noví kamarádi. Zkrátka má možnost rozvíjet se po všech stránkách odpovídajícím způsobem, čehož si velmi ceníme a těšíme se na další spolupráci.


Pavel Krechler (prosinec 2017)

Musím se přiznat, že zpočátku jsem se stavěl k možnosti umístit naši dceru do ZŠ Didaktis poněkud rezervovaně. Spíše jsem dal na doporučení, které jsme dostali z PPP. Hledali jsme totiž řešení, jak zajistit vzdělávání pro dceru, která chodila do 1. třídy na “normální“ ZŠ a ve škole se vysloveně nudila.

Můj rezervovaný přístup k ZŠ Didaktis pramenil z vlastní zkušenosti, kterou jsem získal začátkem 90. let, kdy chodil do školy můj první syn. Navštěvoval tehdy jednu z prvních soukromých škol a moje zkušenost nebyla nejlepší. Můj dojem byl takový, že zde šlo hlavně o prestiž, o to, kdo si pro dítě přijede v dražším autě, a o soutěž, kdo věnuje škole větší sponzorský dar. - Musím konstatovat, že jsem rád, že jsem se nechal přesvědčit o tom, že ZŠ Didaktis nespadá do této “škatulky“ a že jsme dceru od druhé třídy do této školy přihlásili. Z počátku to sice bylo trochu dramatické, protože dcera si již vytvořila vazby s kamarády z původní školy. Tato situace se ale postupně měnila k lepšímu, slziček ubývalo a nálada se zlepšovala. Cca za 2 týdny jsme se dozvěděli, že se jí v nové škole docela líbí a 4. týden řekla, že je ráda, že jsme ji do nové školy přehlásili. V současné době se dcera do školy vysloveně těší a po škole máme problém ji dostat domů dříve, než skončí družina.

Touto cestou chci poděkovat pedagogickému kolektivu za to, že dokázali vytvořit vzdělávací systém a prostředí, do kterého se naše dcera vysloveně těší - že se těší na to, co nového se ve škole dozví a naučí. Jsem velice rád, že na otázku “Co jste dělali ve škole?“ nedostanu odpověď typu “Oni se učili kolik je 1 + 2 a já se nudila“ a nebo “Oni se učili psát malé a a já jsem si četla Čteme se skřítkem Alfrédem“. Chci vyjádřit obdiv nad tím, jak dokáže paní učitelka vytvořit pro každé dítě v podstatě individuální vzdělávací plán, šitý na míru každého žáka ve třídě, jak to vše dokáže zkoordinovat a přitom to dělat tak, že se dcera do vyučování vysloveně těší.

Co říci závěrem? Jenom to, že jsem velice rád, že jsem se nechal přesvědčit k přestupu naší dcery do ZŠ Didaktis a že mne mrzí, že do této školy nechodila již v první třídě. Pokud někteří rodiče váhají, zda dítě do této školy přihlásit, za sebe mohu říci jediné: neváhejte, je to jedna z těch nejlepších věcí, kterou pro své dítě můžete udělat. A já osobně zde nemám pocit, že jde v první řadě o podnikatelský záměr s cílem vydělat co nejrychleji co nejvíce peněz, ale že peníze zde investované jdou v první řadě do zabezpečení opravdu kvalitního vzdělání dětí. Je přeci jasné, že finanční nároky na takovýto systém vzdělávání musejí být vyšší, než jsou u klasických státních škol. Ale zde ty peníze rád zaplatím, protože vidím, že to jsou peníze opravdu dobře investované. Spokojenost naše a hlavně naší dcery za to opravdu stojí.


Manželé Piljarovi (prosinec 2017)

Naše dcera začala navštěvovat ZŠ Didaktis v 2. ročníku a jsme moc rádi, protože konečně má hodnou a milou paní učitelku, která se pečlivě věnuje každému dítěti ve třídě. Je velice empatická a záleží jí na tom, jak se děti cítí. Na hodinách pracují jednotlivě, ale i ve skupinkách. Výuka je spestřená úkoly, které probíhají formou hry, takže děti jsou během vyučování po celou dobu aktivně zapojené do vyučovacího procesu a nemají čas se nudit a vyrušovat.

Ve škole je příjemná a přátelská atmosféra. Dcera chodí do školy ráda a je tam spokojena. Tímto chceme poděkovat paní učitelce za její vstřícnost a profesionalitu.


Lucie Grünwaldová (prosinec 2017)

Pohled tří generací

Jako rodiče jsme s manželem věnovali spoustu času výběru školy pro naši dceru a nelitujeme. Jedním z hlavních požadavků pro nás bylo více hodin angličtiny a menší počet dětí ve třídě. To ZŠ Didaktis plně splňuje. K tomu je zde příjemná atmosféra, dobrá a klidná komunikace s vedením školy, kamarádský vztah mezi spolužáky. Individuální plán rozvoje byl milým překvapením.

Babička, která dceru některá odpoledne vyzvedává z družiny, nejvíce oceňuje radostnou a kamarádskou atmosféru mezi dětmi, vlídné chování učitelů ve družině. Rovněž pěkně upravené prostředí v celé škole je nadstandardní a na všechny má kladný vliv. Je radost odcházet ze školy se spokojeným dítětem. Babička jen moc nerozumí tomu, že dnešní prvňáčci tykají své učitelce.

Dcera, která není ranní ptáče, oceňuje pozdější začátek výuky. Těší se do školy za paní učitelkou i spolužáky a učení ji baví. Celé tři měsíce, které chodí do školy, se těší i na družinu, protože zde potkává i starší děti.


Manželé Ježkovi (prosinec 2017)

Volba Základní školy Didaktis pro naši dceru Karolínu se nám nyní ze zpětného pohledu jeví jako velmi zdařilá. Skoro v půlce druhého ročníku se naše dcera stále těší do školy, když bývá nemocná, je smutná z toho, že do školy nemůže chodit. ZŠ Didaktis jsme záměrně zvolili pro menší počet dětí ve třídě a pro partnerský způsob komunikace mezi pedagogy, rodiči a dětmi. 

Oceňujeme, že škola naše živé a temperamentní dítě neodradila od učení a že podporuje v dětech přirozenou touhu ptát se a dozvídat se nové věci. Oceňujeme také, jak je vedena družina, i úzkou spolupráci s pobočkou SVČ Lužánky.

Jsme rádi, že se dcera učí ve škole a není třeba domácími úkoly dohánět, co se nestihne ve škole. Jsme rádi, že základní škola Didaktis nám nabídla alternativu základního vzdělání, aniž by se přikláněla ke trendům alternativního školství.


Manželé Kožiakovi (prosinec 2017)

Pri výbere školy pre dcéru sme sa rozhodovali na základe referencií. Veľa škôl ponúka od prvého ročníka angličtinu, no úroveň angličtiny je rôzna. Na základnú školu Didaktis sme mali dobré referencie, a preto sme sa rozhodli podať prihlášku aj na túto školu. Od prvej chvíle, keď sme vstúpili na zápis, nám učarovala atmosféra, ktorá v škole vládla. Zápis prebehol bez zbytočných stresov a deti si to užili. Pri zápise sme sa dozvedeli, ako funguje škola a čo môžeme očakávať. Páčila sa nám myšlienka, že deti budú mať individuálny rozvojový plán na základe ich schopností a fakt, že škola deti neznámkuje, ale hodnotí podľa individuálne nastavených úrovní.

Keďže dcéra chodila do anglickej škôlky a následne navštevovala školu v Taliansku, kde bola výuka v angličtine, tak mala dobré základy angličtiny. Chceli sme, aby pokračovala vo výuke angličtiny a ZŠ Didaktis k tomu mala predpoklady. Dcéra navštevuje už druhý ročník a to, čo sme od školy očakávali, tak bolo splnené:

 • individuálny rozvoj dieťaťa,
 • menší počet žiakov v triede,
 • dôraz na angličtinu (klasická výuka, ale aj anglický klubík).

Napriek tomu, že dcéra má slovenskú národnosť, tak nemá vůbec žiadny problém s českým jazykom aj vďaka úžasnej pani učitelke Hodálovej. Veľmi oceňujeme nestresové prostredie v škole. Dcéra je v škole spokojná, a to je pre nás najdôležitejšie. Zvoliť ZŠ Didaktis bolo správne rozhodnutie.


Iveta Dicko (prosinec 2017)

Naša dcérka navštevuje ZŠ Didaktis 2. rok. Do školy chodí stále s chuťou a s radosťou, je zvídavá a vedená k tomu, aby sa   nebála pýtať a premýšlať, vyskúšať svoje vlastné nápady - aj keď to možno niekedy nedopadne.... To je pre nás dôkaz toho, že je  na tom správnom mieste. Pani učiteľka Jitka je úžasná, jej prístup k deťom je naozaj individuálny, má nekonečný motivačný potenciál a zvládá to s úsmevom na tvári. Sme radi aj za triedny kolektiv, deti sa v triede majú radi, pomáhajú si, je z nich cítiť radosť a pohoda. Dostupnosť školy myslím vcelku bezproblémová, priestory krásne upravené, telocvičňa v objektu, v okolí školy dostatok priestoru na hry a prechádzky. 


Manželé Mrázkovi (prosinec 2017)

Výběru ZŠ pro starší dceru (dnes už ve druhé třídě) jsme věnovali poměrně hodně času a úsilí, byli jsme u zápisu na více školách jak státních, tak soukromých, a Didaktis byl v podstatě vítězem hned, když jsme vstoupili do dveří. Perfektně organizačně připravený zápis, velmi přátelská a otevřená komunikace, příjemné a podnětné prostředí a nadšení pro "trošku jiný" způsob práce s dětmi nás přesvědčilo. ZŠ Didaktis splňuje všechna kriteria, která jsme si při výběru školy stanovili, a v mnoha ohledech převyšuje naše očekávání, respektive jsme ani moc netušili, co všechno lze dělat lépe než v běžné škole... Jedním z hlavních požadavků bylo více hodin angličtiny, méně dětí ve třídě a individuální přístup - a hlavně, aby dcera nebyla ze školy stresovaná a my s ní. Celou filozofii, na které je vzdělávání dětí v Didaktisu postavené, stále objevujeme za pochodu a neustále se utvrzujeme v tom, že naše rozhodnutí před dvěma lety bylo správné. Myšlenka, že je totiž úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost, je všeříkající.

Na základě této velmi dobré zkušenosti se ZŠ jsme neváhali a naši mladší dceru umístili do MŠ Didaktis. Dcera poprvé po dvou letech chodí do školky ráda, ráno na nás nezkouší osvědčené triky, které ji umístí do celodenní péče babičky (bolení bříška, kašlík...), začíná zpívat anglické písničky a říkanky a tolik výletů a exkurzí, co za ty tři měsíce podnikli, nebylo ve staré školce za celé dva roky...A dokonce i oběd někdy pochválí.


Jana Kuklínková (listopad 2017)

Před dvěma lety jsme s manželem řešili, které základní škole svěříme své třetí dítě. Věříme tomu, že

 • není nutné, aby dítě každý den nosilo do školy a ze školy batoh plný školních potřeb,
 • není nutné, aby dítě každý den trávilo dlouhý čas po vyučování nad domácími úkoly. Odpoledne je totiž třeba mít čas na kroužky, na mimoškolní kamarády, na běhání po zahradě, ježdění na kole, skládání lega, malování obrázků, povídání se sourozenci a rodiči a občas je fajn si jen tak ležet a přemýšlet,
 • jsme obdarováni 5 smysly a je škoda nezapojit je všechny do poznávání světa, a to platí i ve škole,
 • není nutné s někým soupeřit a být s někým srovnáván, aby člověk pracoval nejlíp, jak může a umí.

Vybrali jsme proto ZŠ Didaktis. Ve třídě je dětí tolik, aby se jim paní učitelka mohla individuálně věnovat a bylo dost prostoru a času pro samostatnou činnost. Jindy děti pracují společně nebo v menších skupinkách, učí se prezentovat své projekty i naslouchat druhým, diskutovat s ostatními, vzájemně si pomáhat. Naše dcera je v Didaktisu moc spokojená, těší se vždy do školy na spolužáky, učitele, učení i družinové aktivity, a to je ten nejlepší důkaz, že jsme vybrali správně. A blízkost pobočky SVČ Louka s širokou nabídkou kroužků je příjemný bonus.


Manželé Hutařovi (listopad 2017)

Pečlivě jsme vybírali školu pro naši prvňačku. Bylo nám doporučeno vybírat mezi školami pro nadané děti. Několik jsme jich navštívili a nakonec vybrali ZŠ Didaktis. S touto volbou jsme velmi spokojeni, hlavně proto, že naše dcera chodí do školy opravdu ráda. Ve třídě je skvělá atmosféra a kamarádský kolektiv. Paní učitelka je velmi zkušená, výuka mně připadá promyšlená a jasně cílená na konkrétní vzdělávací prvky. Přitom je zábavná a dětem (soudě podle nadšení, které děti projevují, když je potkáváme) se líbí. Studijní plán má každý žák nastaven podle svých schopností, takže vidíme, že naše dcera se nenudí a dostává dostatečně náročné úkoly, což ji baví a motivuje se dál učit. Komunikace se školou je skvělá, rodiče pravidelně dostávají informace o průběhu studia. Zatím nemáme žádné výtky.


Jitka Dušáková (listopad 2017)

Než jsme se rozhodli pro Didaktis, zvažovali jsme více možností kvalitního vzdělávání. Vybrali jsme Didaktis z důvodu malého počtu dětí ve třídě a rozšířené výuky angličtiny. Jsme celou dobu moc spokojení, oceňujeme individuální přístup k dětem a skutečný zájem třídní učitelky o každé dítě. Vyhovuje nám také začátek výuky v 8,30 hodin; velká nabídka kroužků a školních aktivit, přátelská atmosféra ve třídě i družině. Dcera je ve škole spokojená, má tu spoustu kamarádů.


Jindra Klemešová (listopad 2017)

ZŠ Didaktis doporučuji rodičům a dětem, kteří hledají opravdový individuální přístup a nadstandartní klima, které by vlastně mělo být standartní. Ve třídách panuje skvělá atmosféra, děti se navzájem podporují, rozvíjí a objevují učivo lehce a naprosto přirozeně, a v neuvěřitelném tempu. Do Didaktisu se těší nejen děti, ale i rodiče :-) Zájmové kroužky a propojení s centrem volného času je naprosto skvělá kombinace, nabízející další škálu možností.

 

Školní rok 2016/2017


Manželé Sedláčkovi (prosinec 2016)

Naše vnučka navštěvuje první třídu Základní školy Didaktis. Je na ní vidět, že do školy chodí ráda a rozvíjí se. Taky se nám moc líbí, že škola vede děti k slušnému chování. Učí je poprosit, poděkovat, omluvit se, naslouchat druhým lidem a další hodnoty, které se v dnešní uspěchané době z lidí vytrácejí. Třída naší vnučky má také skvělou třídní učitelku Jitku Hodálovou, která je velice vnímavá, všímavá a empatická a k dětem má moc hezký vztah. Vážíme si také pana ředitele, který je přístupný a ochotný řešit problémy, a to bez nervozity. Zkrátka celá škola na nás působí velice pozitivním postojem k dětem, rodičům a prarodičům a my jsme moc rádi, že naše vnučka může navštěvovat právě tuto školu.
 

Bohdana Matelová (listopad 2016)

Naše dcera navštěvovala 1. ročník na své spádové škole. Po necelém roce jsme se rozhodli požádat o její přestup do Základní školy Didaktis. Jsme rádi, že jsme toto rozhodnutí učinili – jako rodiče vnímáme velký rozdíl oproti minulému roku. Je pro nás nesmírně cenné a důležité, že dcera se do školy těší a učení ji opravdu baví. Na nové prostředí si zvykla velice rychle a velké díky patří paní učitelce. Těšíme se na další spolupráci!

Renata a Rostislav Denkovi (říjen 2016)

Pro své děti jsme si přáli školu, kde získají pozitivní přístup k učení na celý život. Školu, do které budou chodit rádi, bude je bavit, a nebude pro ně jen nutným zlem. Školu, která je naučí zpracovávat informace, kriticky myslet, orientovat se ve světě, a ne jen biflovat učivo, které brzy zapomenou. Školu, kde se jim budou věnovat motivovaní učitelé, kteří o ně budou projevovat upřímný zájem, kde nebudou jen součást masy. Školu, která je bude srozumitelně hodnotit, ne známkovat. Školu, kde bude vládnout přátelská atmosféra, ne chladnou instituci. To všechno ZŠ Didaktis splňuje. A důkazem naší spokojenosti je, že po prvním synovi, který je už ve 3. třídě, nastoupil letos do 1.třídy i ten druhý.

Miriam Nývltová Fišáková (říjen 2016)

Chtěla bych pochválit Vaši mateřskou školu, je opravdu dobrá. Dcera do ní chodí 14 dnů a je úplně vyměněná! Nestačím se divit, je to úplně jiné dítě. Je veselejší, klidnější, zvídavější. Sama nám začala pomáhat, je hodnější na bratra a stará se o něj. Věděla jsem, že to bude lepší, ale takový rychlý obrat jsem fakt nečekala. :-)

Simona Rukovanská (říjen 2016)

První nabídku přihlásit naši dceru do Základní školy Didaktis jsme dostali před jejím nástupem do první třídy. Tehdy jsme odmítli. Nechtěli jsme dávat naše dítě do nějakých výběrových škol. Byli jsme přesvědčeni, že alespoň prvních pět let by měla navštěvovat klasickou ZŠ, aby se naučila žít v širším kolektivu, kde jsou děti různého stupně nadání z širokého sociálního spektra. Tento názor nám vydržel s velikým sebezapřením rok a půl. Dcera neměla žádné problémy, naopak patřila k premiantům třídy. Chybějící prvky výuky jsme doháněli mimoškolními zájmovými kroužky a zvýšenou pozorností rodičů.

Přesto jsme se ocitli před křižovatkou: Nechat dceru dále „trápit“ v zažitém ne