Začněme spolu

Na začátku školního roku 2017/2018 schválilo MŠMT naší škole projektovou žádost „Začněme spolu“, financovanou z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání.

Díky tomuto projektu:

  • podpoříme vzdělávání našich učitelů, zaměřené na rozvoj intelektově nadaných žáků,
  • budeme sdílet znalosti a zkušenosti týkající se využití metody CLIL ve výuce,
  • prohloubíme své znalosti o programu Začít spolu,
  • prostřednictvím čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her podpoříme intelektový rozvoj našich žáků,
  • zprostředkujeme sérii setkání rodičů s profesionály z oblasti vzdělávání, jejichž prostřednictvím budeme moci rodičům našich žáků lépe přiblížit vzdělávací a výchovné přístupy, na nichž je založena koncepce školy.

 

 

 Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006727.