Proč se rozhodnout pro naši školu

Jako rodiče se možná ptáte, proč byste se měli rozhodnout právě pro naši mateřskou nebo základní školu. V následujícím přehledu uvádíme několik důvodů, proč přihlásit Vaše dítě právě k nám.

Mateřská škola Základní škola
 • Kvalitní vzdělávací program zaměřený na systematický rozvoj předškolní zralosti
 • Intenzivní komunikace v angličtině nejméně 1 hodinu denně
 • Atmosféra otevřenosti, respektu a přijetí
 • Péče dvou učitelek po většinu dne
 • Malý počet dětí ve třídě
 • Osvědčený adaptační režim pro nově přijaté děti
 • Využití moderních ICT technologií v průběhu předškolního vzdělávání
 • Řada výletů, exkurzí a podnětných akcí
 • Nadstandardně vybavené prostory
 • Stravování, splňující normy pro výživově vyvážený jídelníček dětí předškolního věku
 • Akreditace MŠMT
 • Naplnění přísných hygienických a bezpečnostních norem, platných pro mateřské školy
 • Každý týden informativní e-maily rodičům
 • Navazující Základní škola Didaktis, postavená na stejných vzdělávacích přístupech
 • Důraz na moderní metody výuky
 • Program pro šikovné a intelektově nadané děti
 • Nadprůměrný počet hodin angličtiny již od 1. ročníku
 • Příprava dětí na cambridgeské zkoušky
 • Malý počet dětí ve třídě
 • Individuální přístup k dětem v souladu s jejich potřebami a nadáním
 • Motivační slovní hodnocení
 • Nadstandardní péče o zdravé klima ve třídě
 • Začlenění nejmodernějších ICT technologií do výuky
 • Propojení teorie s praxí během projektových dní
 • Začátek vyučování až v 8.30
 • Smysluplné využití času v ranní družině od 7.00 a v odpolední družině do 17.00
 • Bohatý volnočasový program
 • Nadstandardně vybavené učebny
 • Stravování, splňující normy pro výživově vyvážený jídelníček dětí školního věku
 • Naplnění přísných hygienických a bezpečnostních norem, platných pro základní školy
 • Každý týden informativní e-maily rodičům
 • Cenově příznivé školné s řadou benefitů pro rodiče a děti - viz zde


Rádi si s Vámi sjednáme schůzku, provedeme Vás naší školou a poskytneme Vám další informace – kontaktujte nás!