Školní parlament 

Školní parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. 

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které: 

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...), 

  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...), 

  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav), 

  • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy). 

Školní parlament: 

  • podporuje informovanost napříč školou, 

  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství, 

  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu, 

  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a 

  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat. 

 

Zápisy ze školního parlamentu:

Zasedání školního parlamentu 02/2020