Spolupracujeme s:

PPP Brno, pracoviště Kohoutova 4, 613 00 Brno telefon: 545 223 379 email: kohoutova@pppbrno.cz

 

SPC při ZŠ Štolcova 16, 618 00 Brno telefon: 548 424 075 email: spc@autistickaskola.cz

 

Mansio v.o.s., Tř. Kpt. Jaroše 19, 60200 Brno telefon: 739 803 408 email: info@mansio.cz

 

Vysvětlivky: 

PPP = pedagogicko – psychologická poradna

SPC = speciální pedagogické centrum