Školní poradenské pracoviště

Při Základní škole Didaktis působí Školní poradenské pracoviště, které poskytuje rodičům, dětem a pedagogům poradenské služby, zaměřené zejména na individuální rozvoj dětí a péči o bezpečné prostředí naší školy.

Rodiče žáků naší školy mohou s námi bezplatně konzultovat např.:

  • doporučení týkající se vzdělávacích potřeb jejich dítěte, které obdrželi z pedagogicko-psychologické poradny,
  • specifika rozvoje dítěte s intelektovým nadáním,
  • možnosti dalšího vzdělávání jejich dítěte poté, co absolvuje naši základní školu.


Naše poradenské pracoviště tvoří tým:

  • Mgr. Andrea Kalusová, výchovná poradkyně
  • Mgr. Marie Kudrová, sociální pedagog a metodik prevence
  • Mgr. Kristýna Endrychová, speciální pedagog


Kontaktní informace:


Mgr. Andrea Kalusová
a.kalusova@zsdidaktis.cz
+420 722 949 066