Začněme spolu

Na začátku školního roku 2017/2018 schválilo MŠMT naší škole projektovou žádost „Začněme spolu“, financovanou z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání.

Díky tomuto projektu:

  • podporujeme vzdělávání našich učitelů, zaměřené na rozvoj intelektově nadaných žáků,
  • sdílíme znalosti a zkušenosti týkající se využití metody CLIL ve výuce,
  • prohloubujeme své znalosti o programu Začít spolu,
  • prostřednictvím čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her podporujeme intelektový rozvoj našich žáků,
  • organizujeme sérii setkání rodičů s profesionály z oblasti vzdělávání, jejichž prostřednictvím přibližujeme rodičům našich žáků vzdělávací a výchovné přístupy, na nichž je založena koncepce školy.

 

 

 Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006727. 

 


 

Děti dokážou úžasné věci, když...

Základní škola Didaktis se stala úspěšným řešitelem projektové žádosti "Děti dokážou úžasné věci, když...", který realizovala v období července až prosince 2015.

Během projektu jsme realizovali následující aktivity:

  • Vytvořili jsme školní knihovnu a uspořádali sérii čtenářských dílen, zaměřených na čtení s porozuměním.
  • Učitel angličtiny absolvoval 10denní jazykový kurz v Irsku.
  • Žáci základní školy se zúčastnili týdenního jazykově-vzdělávacího pobytu na Maltě.
  • Učitel základní školy během týdenního pobytu ve Švédsku hostoval na International English School.