Polytechnická výuka a čenářská gramotnost

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Statutárním městem Brnem z projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II", na pořízení výukových pomůcek propráci se žáky pro oblast:

 • polytechnická výuka,
 • čtenářská gramotnost.

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

 


 

Škola pro život

Na začátku školního roku 2021/2022 schválilo MŠMT naší škole projektovou žádost „Škola pro život“, projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím personální podpory:

 • školní asistent,
 • školní speciální pedagog,
 • tandemová výuka,
 • projektové dny a
 • tematická setkávání a spolupráce s rodiči.

 Šablony III

Č. projektu „Škola pro život“: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022275

 


 

 

Ruku v ruce jdeme dál

V současnosti realizujeme v naší škole projekt „Ruku v ruce jdeme dál“, financovaný v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

V průběhu tohoto projektu budeme realizovat tyto aktivity:

 • profesní rozvoj učitelů, zaměřený mj. na hlubší začlenění programu Začít spolu do vzdělávacího programu naší školy,
 • podpora individuálního rozvoje dětí naší školy prostřednictvím zejména anglických klubů a projektových dnů,
 • sdílení našich vzdělávacích a výchovných přístupů s rodiči ve formě besed,
 • pořízení IT vybavení (notebooky a tablety) za účelem rozvoje počítačové gramotnosti dětí naší školy.


 

 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015281

 Začněme spolu

Na začátku školního roku 2017/2018 schválilo MŠMT naší škole projektovou žádost „Začněme spolu“, financovanou z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt jsme realizovali ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019.

Díky tomuto projektu:

 • jsme podpořili vzdělávání našich učitelů, zaměřené na rozvoj intelektově nadaných žáků,
 • sdíleli jsme znalosti a zkušenosti týkající se využití metody CLIL ve výuce,
 • prohloubili jsme své znalosti o programu Začít spolu,
 • prostřednictvím čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her jsme podpořili intelektový rozvoj našich žáků,
 • zorganizovali jsme sérii setkání rodičů s profesionály z oblasti vzdělávání, jejichž prostřednictvím jsme přiblížili rodičům našich žáků vzdělávací a výchovné přístupy, na nichž je založena koncepce školy.

 

 

 Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006727. 

 


 

Děti dokážou úžasné věci, když...

Základní škola Didaktis se stala úspěšným řešitelem projektové žádosti "Děti dokážou úžasné věci, když...", který realizovala v období července až prosince 2015.

Během projektu jsme realizovali následující aktivity:

 • Vytvořili jsme školní knihovnu a uspořádali sérii čtenářských dílen, zaměřených na čtení s porozuměním.
 • Učitel angličtiny absolvoval 10denní jazykový kurz v Irsku.
 • Žáci základní školy se zúčastnili týdenního jazykově-vzdělávacího pobytu na Maltě.
 • Učitel základní školy během týdenního pobytu ve Švédsku hostoval na International English School.