Náš tým 

Uvědomujeme si, že náš propracovaný vzdělávací přístup bychom nebyli schopni realizovat bez profesionálního a sehraného týmu. Výběru našich kolegů proto věnujeme obzvláštní pozornost.

Členové našeho týmu jsou lidé, kteří dokážou rozpoznávat individuální potřeby dětí a současně jsou vnitřně motivováni, aby o tyto potřeby odborným způsobem pečovali. Abychom toto zaměření podpořili, zajišťujeme jejich kontinuální vzdělávání a spolupracujeme s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie.

 

Mgr. Mária Tarábková
Mgr. Mária Tarábková
jednatelka
Pavol Tarábek
Pavol Tarábek
jednatel
Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
Mgr. Tereza Bisová
Mgr. Tereza Bisová
asistentka ředitele
Mgr. Andrea Kalusová
Mgr. Andrea Kalusová
zástupkyně ředitele a učitelka v základní škole
Mgr. Michaela Brunová
Mgr. Michaela Brunová
učitelka v základní škole
Mgr. Jitka Hodálová
Mgr. Jitka Hodálová
učitelka v základní škole
Mgr. Lucie Hrušková
Mgr. Lucie Hrušková
učitelka v základní škole
Mgr. Jitka Klimešová
Mgr. Jitka Klimešová
učitelka v základní škole
Mgr. Lenka Macálková
Mgr. Lenka Macálková
učitelka v základní škole a lektorka bloku pro nadané děti
Mgr. Blanka Machková
Mgr. Blanka Machková
učitelka v základní škole
Mgr. Tereza Rychnovská
Mgr. Tereza Rychnovská
učitelka v základní škole
Mgr. Veronika Skříčková
Mgr. Veronika Skříčková
učitelka angličtiny
Mgr. Eliška Spurná
Mgr. Eliška Spurná
učitelka v základní škole
Bc. Jan Múčka
Bc. Jan Múčka
vychovatel v družině
Mgr. Michaela Růženecká
Mgr. Michaela Růženecká
vychovatelka v družině
Mgr. Jana Bačíková
Mgr. Jana Bačíková
vychovatelka v družině
Mgr. Iveta Žižková
Mgr. Iveta Žižková
učitelka v mateřské škole
Bc. et Bc. Eva Kusáková
Bc. et Bc. Eva Kusáková
učitelka v mateřské škole
Carla Vanessa Leistman
Carla Vanessa Leistman
lektorka anglického klubu a španělského klubu
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
lektorka klubu nadaných dětí
Sabina Trčková
Sabina Trčková
lektorka anglického klubu