Pokud Vás naše škola zaujala a měli byste zájem se o nás dovědět více, domluvte si s námi schůzku. Rádi se s Vámi kdykoli setkáme.

Hledáme lektora pro kroužek informatiky...

Máme zvídavé a dychtivé koumáky a hledáme "nabušeného ajťáka", který si s nimi umí užít svět algoritmů, cesty programování  i čarokrásy grafiky.

Začínáme v říjnu a potřebujeme tě na 2 po sobě jdoucí hodiny týdně.

Kroužek informatiky má u nás dlouholetou tradici. I když máme děti mladšího školního věku, výuka na počítačích /s počítači/ ve virtuálním světě...je na denním pořádku. Přidej se k nám.

Pro bližší informace pište na a.kalusova@zsdidaktis.cz

 

Co získáte a jak o Vás budeme pečovat?

  • Budete pracovat s dětmi v malých skupinách, těžit z vytvořených dobrých vztahů a zdravého klimatu, opírat se o již nastavené postupy, které významně usnadňují práci s dětmi.

  • Budete pracovat v týmu konstruktivních, laskavých a nadšených lidí, pro které má vzdělávání vysokou hodnotu a vzájemně se podporují.

  • Budete pracovat v příjemném pracovním prostředí v klidné části sídliště Brno Vinohrady. Budova je dostupná MHD a u objektu jsou vyhrazená parkovací místa.

  • Výhodou je možnost závodního stravování.

Jací jsme?

Vzdělávání má pro nás vysokou hodnotu. Vzájemně se podporujeme a motivujeme, táhneme za jeden provaz. Pracujeme na sobě, baví nás hledat nové cesty, jak děti zaujmout a rozvíjet. Práci ve škole vnímáme jako závazek a poslání. To, co chceme po dětech, chceme i sami po sobě. Pečujeme o příjemné klima nejen mezi dětmi, ale i mezi všemi zaměstnanci. Naší prioritou je laskavá a konstruktivní komunikace a atmosféra dobré spolupráce. Žijeme v úzkém kontaktu s dětmi a v prostředí, kde stále znějí dětské hlasy. Zažíváme jedinečnou atmosféru a také my rozvíjíme svůj lidský i odborný potenciál.

 

Ředitelka školy Mgr. Andrea Kalusová

Vystudovala jsem učitelství pro mateřské školy na střední pedagogické škole a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na MU. Během své praxe jsem vyzkoušela pozici učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, učitelky 1. st. ZŠ a zástupkyně ředitele školy. Pracovala jsem na malé vesnické i velké městské škole. Stála jsem u zrodu soukromé základní školy ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o. v Brně. Projekt mě oslovil především možností v praxi využívat efektivní postupy práce s dětmi, budovat bezpečí a respektující prostředí, pracovat v týmu, kde je rozvoj dítěte sdílenou prioritou.

Kontakt: + 420 722 949 066,  a.kalusova@zsdidaktis.cz