Ochrana osobních údajů

V naší škole jsme aktualizovali zásady ochrany osobních údajů a uvedli je do souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679, které je známé pod zkratkou "GDPR".

A protože chceme poskytnout co nejtransparentnější informace o tom, jak chráníme soukromí dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších osob v naší škole, a jak mohou tyto osoby uplatnit svá práva týkající se osobních údajů, zveřejňujeme zde dokument:

 

COVID 19 - Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů žáků, a to údajů o tom, zda má žák přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv. 

Informace o zpracování osobních údajů

Tyto údaje budou zpracovávány na základě právního titulu plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy. 

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů Bc. Kocián, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@jkaccounting.cz.