Stravování

V prostorách školy se nachází výdejna s jídelnou splňující přísné hygienické předpisy a normy, platné pro školy zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Jídlo dovážíme 2x denně od ověřeného externího dodavatele - Školní jídelny Horní, který garantuje kvalitu surovin, z nichž jsou pokrmy připravovány, a celkovou výživovou vyváženost jídelníčku.

Stravovací režim tvoří:

  • dopolední svačina
  • oběd
  • odpolední svačina


Děti mají po celý den k dispozici kvalitní balenou pitnou vodu, čaj a džus.