Školné v mateřské škole

Školné v Mateřské škole Didaktis činí:

     3 dny v týdnu   4 dny v týdnu   5 dní v týdnu
Dopolední docházka   3 500 Kč za měsíc   4 000 Kč za měsíc   4 500 Kč za měsíc
Celodenní docházka   5 000 Kč za měsíc   6 000 Kč za měsíc   7 000 Kč za měsíc


Rodičům, kteří zapsali ke vzdělávání v naší základní nebo mateřské škole další dítě, je poskytnuta sleva na školném ve výši 10 %. Rádi Vám na požádání poskytneme ke slevě bližší informace.


Stravné netvoří součást školného a rodiče ho hradí našemu dodavateli stravy. Aktuální ceník školného si můžete stáhnout pod tímto odkazem.