Školné v mateřské škole

Školné v Mateřské škole Didaktis činí:

     3 dny v týdnu   4 dny v týdnu   5 dní v týdnu
Dopolední docházka   3 500 Kč za měsíc   4 000 Kč za měsíc   4 500 Kč za měsíc
Celodenní docházka   5 000 Kč za měsíc   6 000 Kč za měsíc   7 000 Kč za měsíc


Sleva pro předškoláky pro školní rok 2017/2018: školné u dětí, které se vzdělávají v posledním ročníku naší mateřské školy, činí 6 000 Kč. Nárok na tuto slevu získávají předškoláci při splnění následujících podmínek:

  • dítě se vzdělávalo v MŠ Didaktis nejméně po celý předchozí školní rok a bylo v něm přihlášeno k celodenní docházce na 5 dní v týdnu,
  • dítě je v posledním ročníku mateřské školy přihlášeno k celodenní docházce na 5 dní v týdnu,
  • dítě je předškolákem (tj. v příštím školním roce mu vzniká povinnost školní docházky).


Stravné
netvoří součást školného a činí 34 Kč (v ceně je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim).