Přijetí do mateřské školy

Vybíráte pro své dítě vhodnou mateřskou školu s angličtinou?
Máte zvídavé a bystré dítě a nejste spokojení ve stávající škole?
Hledáte pro své dítě místo, kde bude mít dostatek pozornosti, podnětů i prostor pro vlastní vyjádření?

Přijďte se k nám podívat a osobně se přesvědčte, zda jsme tou ideální školou pro Vaše dítě.

Rádi si s Vámi domluvíme individuální návštěvu naší školy, během které budete moci nahlédnout do reálné výuky, prohlédnout si naše prostory, pohovořit s učitelkami a získat aktuální informace přímo od vedení školy.

Přijímání dětí do Mateřské školy Didaktis probíhá po celý rok. Rodičům, kteří zvažují podat žádost o přijetí, nabízíme informativní schůzku s vedením školy a spolu s dítětem náslech ve třídě mateřské školy. Děti průběžně přijímáme do počtu 15 na základě těchto kritérií:

 

  1. Věk: přijímáme děti ve věku od 2,5 do 6 let.
  2. Zdravotní způsobilost: dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  3. Sebeobsluha: dítě se dokáže samo obsloužit s případnou dopomocí.
  4. Zralost: dítě je duševně přiměřeně zralé a je schopno respektovat stanovená pravidla soužití v kolektivu.


Aktuální podmínky k zápisu na školní rok 2020/21 naleznete pod tímto odkazem.


Rádi Vám poskytneme další informace
 - neváhejte nás kontaktovat.