Přijetí do mateřské školy

Přijímání dětí do Mateřské školy Didaktis probíhá po celý rok. Rodičům, kteří zvažují podat žádost o přijetí, nabízíme informativní schůzku s vedením školy a spolu s dítětem náslech ve třídě mateřské školy. Děti průběžně přijímáme do počtu 15 na základě těchto kritérií:

  1. Věk: přijímáme děti ve věku od 2,5 do 6 let.
  2. Zdravotní způsobilost: dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  3. Sebeobsluha: dítě se dokáže samo obsloužit s případnou dopomocí.
  4. Zralost: dítě je duševně přiměřeně zralé a je schopno respektovat stanovená pravidla soužití v kolektivu.


Rádi Vám poskytneme další informace
 - neváhejte nás kontaktovat.