Příprava předškoláků na školní docházku

Zahájení povinné školní docházky je důležitým okamžikem v životě každého dítěte. Chceme, aby děti, které absolvují naši mateřskou školu, se na základní školu těšily a měly všechny předpoklady pro úspěšné zvládnutí nejen 1. ročníku. Přípravě předškoláků proto věnujeme nadstandardní péči.

Program pro předškoláky je v naší mateřské škole rozvržen napříč celým školním rokem:

Září až říjen Nové děti se sžívají s těmi, které k nám docházely už v předchozím školním roce. Naše učitelky provádějí screening zralosti (nejen) předškoláků a případně zjišťují, kam se děti po prázdninách v jednotlivých oblastech předškolní zralosti posunuly. Poté se individuálně scházíme s rodiči a domlouváme se na společných postupech, které povedou k harmonickému rozvoji předškoláků a jejich úspěšné přípravě na školní docházku.
Listopad až leden V tomto období vedeme předškoláky k tomu, aby si zvykali soustředit se na práci a postupně dobu soustředění prodlužovali. Díky tomu s nimi můžeme začít individuálně pracovat v těch oblastech, ve kterých potřebují podpořit. Současně rozvíjíme jejich silné stránky a nadání. Předškoláci začínají pracovat s pracovním sešitem, který každému z nich pomáháme zavést. S rodiči průběžně konzultujeme, jak se jejich dítěti daří připravovat na školní docházku, a své úsilí vzájemně koordinujeme.
Únor až duben Předškoláci v tomto období zpravidla již dokážou bez problémů pracovat samostatně i ve skupině ostatních předškoláků. Jasně chápou rozdíl mezi hrou a úkoly a začínají respektovat rozvržení času mezi hru a práci. Vedeme je k tomu, aby dokázali postupovat podle pokynů a současně aby byli schopni hledat svou vlastní cestu a odpovědi. Učí se rovněž dokončovat práci v určitém čase a kvalitě a hodnotit si ji. I nadále probíhají individuální konzultace s rodiči.
 Květen až červen Ke konci školního roku si předškoláci upevňují návyky, dovednosti a znalosti, k nimž se v uplynulém období propracovali.
Červenec až srpen Protože naše mateřská škola je v provozu i během letních prázdnin, mohou předškoláci a jejich rodiče využít tohoto času k dodatečné přípravě na školní docházku – pokud se např. z důvodu nemoci nemohli zúčastnit větší části programu předškolní přípravy.