Povinná předškolní příprava

Školský zákon ukládá rodičům předškoláků, aby své dítě zapsali do mateřské školy zapsané ve školském rejstříku. Povinnost docházet do mateřské školy počíná běžet vždy od 1. září toho školního roku, před kterým dítě dovršilo 5 let svého věku.

Mateřská škola Didaktis je zapsaná v rejstříku MŠMT a Vaše dítě proto u nás může plnit povinnou předškolní přípravu.