Povinná předškolní příprava

Školský zákon ukládá rodičům předškoláků, aby své dítě zapsali do mateřské školy zapsané ve školském rejstříku. Povinnost docházet do mateřské školy počíná běžet vždy od 1. září toho školního roku, před kterým dítě dovršilo 5 let svého věku. Toto ustanovení bude poprvé platné od školního roku 2017/2018. Pokud tedy Vaše dítě dovrší 5 let do 31. 8. 2017, je vhodné, abyste ho zapsali do mateřské školy v době zápisů, jež se budou konat v době od 2. do 16. května 2017. Požádat o přijetí dítěte do mateřské školy lze po domluvě s jejím ředitelem i později.

Mateřská škola Didaktis je zapsaná v rejstříku MŠMT a Vaše dítě proto u nás může plnit povinnou předškolní přípravu.