Otevřená komunikace s rodiči

  • Při příchodu dítěte do školky s rodiči každodenně probíráme zdravotní stav a míru psychické pohody dítěte, před odchodem ze školky rodiče informujeme o tom, co dítě prožilo a s čím se setkalo.
  • Průběžně rodiče během pravidelných individuálních konzultací informujeme o posunech jejich dítěte v oblasti předškolní zralosti a navrhujeme jim, jak tento vývoj z jejich strany podpořit.
  • Každý týden rodičům zasíláme informativní e-maily o vzdělávacím plánu a připravovaných akcích na nejbližší dny.
  • Na závěr každého týdne vytváříme fotoalba ze školních akcí.