Metoda NTC Learning

Do našeho vzdělávacího programu jsme začlenili metodu NTC Learning, jejímž prostřednictvím podporujeme rozvoj mozku dětí, které se vzdělávají v naší mateřské škole.

Podle vědeckých výzkumů si dětský mozek vytváří 75 % všech neuronových synapsí (spojení) do 7 let věku dítěte, z toho 50 % vznikne do 5 let. Množství neuronových synapsí přitom ovlivňuje naši celkovou mozkovou kapacitu - např. schopnost pamatovat si, učit se, kreativně myslet nebo řešit komplexní situace - na celý život. Jejich tvorbu lze vhodně zvolenými cvičeními v ranném věku znásobit a podpořit tak úspěšnost dítěte např. na střední nebo vysoké škole, a to právě prostřednictvím metody NTC Learning.

Metoda je tvořena sadou cvičení, jejichž pravidelné začleňování do denních aktivit prokazatelně podporuje tvorbu neuronových synapsí v dětském mozku a rozvíjí tak celkovou mozkovou kapacitu. V Mateřské škole Didaktis pravidelně zařazujeme cvičení NTC Learning pod vedením certifikovaných učitelek do vzdělávacího programu.