Aktuality mateřské školy

Biokyblíky17.5.2022

Víte, že bioodpad může tvořit 40-60 % komunálního odpadu? Je velká škoda, aby končil na skládce či ve spalovně, když je to hodnotný materiál, ze kterého můžeme vyrábět kvalitní kompost.
Díky návrhu žákovského parlamentu jsme do tříd zavedli BIOKYBLÍKY na organický odpad. Vytříděný bioodpad obohatíme vynášíme na kompost, který později využijeme jako organické hnojivo pro obohacení půdy v naší školní zahradě.

Zpět na přehled aktualit