Aktuality mateřské školy

Den Země22.4.2022

Dnes se celá škola učila navzájem. Projektový den - Smíšené skupiny žáků - Environmentální výchova - Člověk a jeho svět - Pracovní činnosti - Finanční gramotnost - Anglický jazyk - Hudební výchova - Český jazyk - Výtvarná výchova - Pobyt v přírodě - Spolupráce - Odpovědnost - Smysl pro detail - Užili jsme si to.

Zpět na přehled aktualit