Logopedie

V prostorách Mateřské školy Didaktis pořádáme logopedický kroužek, během kterého děti hravým způsobem procvičují výslovnost, rozvíjejí sluchovou schopnost zachytit vyslovované hlásky a obohacují svou slovní zásobu. Logopedický kroužek probíhá formou individuálních sezení se zkušenými odborníky z praxe, kteří do školky pravidelně docházejí.