Kvalitní vzdělávací program

  • Doprovázíme děti na jejich cestě za poznáním, probouzíme v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. 
  • Využíváme autentických zážitků dětí během dětských her a každodenních situací, abychom v nich podnítili radost z učení, zájem poznávat nové a získávat další zkušenosti.
  • Záměrně vytváříme situace, které poskytují srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl.
  • Zajišťujeme bohatý program s různými typy aktivit, pravidelně organizujeme výlety za poznáním, kulturou i do přírody, abychom dětem připravili prostředí podnětné pro jejich zdravý vývoj.
  • Již od útlého věku využíváme přirozené zvídavosti dětí a během vzdělávacích bloků je seznamujeme s moderní ICT technikou.
  • Rozvíjíme děti ve všech oblastech předškolní zralosti a podporujeme jejich harmonický vývoj až k počátku povinné školní docházky.
  • Úzce spolupracujeme se Základní školou Didaktis při přípravě předškoláků na vstup do školy. V případě zájmu mohou děti plynule přejít z naší mateřské školy do Základní školy Didaktis, s níž sdílíme společné prostory i přístup ke vzdělávání.